เปิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2023 ปีที่ 9 ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน
ภาพพิธีเปิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2023 ปีที่ 9

โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2023 เดินทางมาถึงปีที่ 9 แล้ว โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สมัครเข้ามาร่วมโครงการกว่า 1,000 คน แต่รับเข้าร่วมได้ 100 คน ซึ่งได้จัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2566 ที่ คูโบต้า ฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

คุณวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ สยามคูโบต้าได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้น “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นตามหลักการ Sustainable Development Goals หรือ SDGs 4 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหาร การศึกษาของเยาวชน ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง โครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp ถือเป็นหนึ่งในโครงการในด้านความมั่นคงทางอาหาร การยกระดับกระบวนการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อเกษตรกร ชุมชน และสังคมและคงไว้ซึ่งการรักษาแหล่งอาหารของโลก

“เราต้องการส่งต่อความรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมการเกษตรสู่เยาวชนรุ่นใหม่ รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีและกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการทำอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนตระหนักถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรแม่นยำอย่างยั่งยืนและรอบด้านมากขึ้น เพื่อเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ดีในอนาคต ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 820 คน” กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กล่าว

สำหรับปี 2023 นี้ กิจกรรม “KUBOTA Smart Farmer Camp 2023” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ในชื่อ ตอน “FARM MAKER” ออกแบบฟาร์มได้ตามฝัน พร้อมจุดประกายความคิดให้กับเยาวชนในการสร้างฟาร์มในฝันให้เป็นจริง ผ่านการเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร Smart Farming จากประสบการณ์จริงที่คูโบต้าฟาร์ม และผู้เชี่ยวชาญด้าน Farm Design จาก บริษัท เกษตรอินโน จำกัด นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญ “ลุงรีย์” เจ้าของฟาร์มเกษตรกลางเมือง “ฟาร์มลุงรีย์” มาร่วมพูดคุยแนวคิดเกี่ยวกับฟาร์มออแกนิกส์รักษ์โลก รวมถึง Food Waste (การจัดการปัญหาจากเศษขยะที่มาจากอาหาร) และไอเดียการสร้างสรรค์เมนู OMAKAHED (โอมากะเห็ด) รวมทั้งต่อยอดทักษะสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรแนวสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมเกมส์จำลองการวางแผนลงทุนด้านการเกษตร และกิจกรรม FARM MAKER ภารกิจออกแบบฟาร์มในฝัน เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักการวางแผน การบริหารจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated