คุณธัญญรัตน์ ชาญยงค์
คุณธัญญรัตน์ ชาญยงค์

ส่งท้ายฤดูทุเรียน ด้วยทุเรียนปราจีน ทุเรียนเปลือกบางนอก หวานมันใน รสชาติดีหวานละมุนลิ้น เส้นใยน้อย กลิ่นฉุนไม่มาก ลักษณะพิเศษเฉพาะที่สวนปราจีนบุรีเท่านั้น ทุเรียนที่ต้องจองปีนี้กินอีกทีปีหน้า!

“คุณธัญญรัตน์ ชาญยงค์” เจ้าของสวนน้ำเงินทุเรียนปราจีน (ทุเรียนที่ผ่าน Gi และ GAP) ตั้งอยู่ที่ ต.ไม้เค็ด อ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ได้กล่าวไว้ว่า “รสชาติทุเรียนปราจีนมีดีไม่แพ้ที่อื่น ด้วยลักษณะพิเศษที่มีเฉพาะปราจีนเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนา เส้นใยน้อย หวานมัน ละมุนลิ้น และที่สำคัญเวลาสุกมากๆคือจะไม่เละ โดยลักษณะในการปลูกที่เป็นจุดเด่นเลยก็คือเรื่องของดินที่ใช้ปลูก ชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย ชั้นล่างสุดเป็นหินศิลาแดง สามารถทำให้ระบายจากชั้นบนสู่ชั้นล่างได้ดี เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ทุเรียนมีลักษณะเนื้อแห้งกว่าจังหวัดอื่นๆ และรสชาติก็มีดีไม่แพ้กัน”

วัตถุดิบดี วิธีการนำเสนอก็ต้องดีด้วยเช่นกัน คุณธัญญรัตน์ ได้กล่าวไว้ว่า “ได้ใช้ระบบ QR Trace on Cloud เพื่อช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยใช้งานมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ให้การสนับสนุนป้ายสำหรับติดแสดง QR Code และได้เชิญสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานไม่ว่าจะเป็น การกรอกข้อมูลในระบบ QR Trace on Cloud และสอนการสร้าง QR Code ตอนแรกยอมรับว่าแอบยากเพราะเราเองก็ไม่ถนัดคอมพิวเตอร์แต่จะมีทาง มกอช. ที่คอยมาสอนตลอดจนเราเริ่มทำเป็นและสามารถนำมากระตุ้นยอดขายสินค้าของเราได้ เนื่องจากตัว QR Trace on Cloud จะทำให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นในสินค้า รวมถึงแหล่งที่ทราบมาของสินค้าจะทำให้ตัดสินใจในการซื้อขายได้เร็วมากขึ้น ทำให้ยอดขายในการขายสูงขึ้นเรื่อยๆ และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี เพราะทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงตัวเราได้ง่ายมากขึ้น ถ้าสนใจสั่งซื้อหรือติดขัดปัญหาอะไร ก็จะสามารถติดต่อสวนเราได้โดยตรงเลย”

“และอยากจะเชิญชวนเกษตรกรที่ยังไม่มี QR Trace on Cloud อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเกษตรกร หรือชาวสวนอย่างพวกเราเป็นอย่างมาก เพราะเราสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าที่ได้มาตรฐานผ่าน QR Code ได้เพียงแค่ผู้บริโภคสแกนก็สามารถทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ ทำให้มั่นใจว่าสินค้าเรามีคุณภาพและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น”

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้พัฒนาระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace on Cloud) เพื่อให้เกษตรกรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ นำระบบไปใช้งานในการจัดเก็บข้อมูลที่มาที่ไป รวมถึงข้อมูลการผลิต เพื่อใช้ในการตามสอบสินค้าเกษตร สามารถบริหารจัดการการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำข้อมูลที่จัดเก็บไปสร้าง QR Code สำหรับเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสู่ผู้บริโภค รองรับสินค้าเกษตรในกลุ่มผัก ผลไม้ ข้าว ปศุสัตว์ ไข่ ประมง สินค้าแปรรูป

ซึ่งที่ผ่านมา มกอช. ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการใช้ระบบ QR Trace on Cloud อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคการเกษตรและอาหารของไทย ให้สามารถแข่งขันทางการค้าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์ใช้งานระบบ QR Trace on Cloud สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โทร. 02-5794986

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated