ชป.โชว์นวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ

เข้าวันนี้(13 มิ.ย. 66) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายวิทยา แก้วมี รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีฝ่ายบริหาร ร่วมรับชมการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ณ บริเวณ ชั้น4 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

การจัดแสดงในครั้งนี้ ได้มีการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในนาม “ชลพิศ 121” ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คิดค้นและผลิตโดยนวัตกรของกรมชลประทาน สำหรับใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์เร่งด่วน ตอบสนองภารกิจงานของกรมชลประทานได้อย่างทันท่วงที ตรงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบงานด้านการก่อสร้าง งานเปิดโครงการ งานพิจารณาจ่ายค่าชดเชยทรัพย์สินให้แก่ราษฎร ทั้งนี้ อากาศยานไร้คนขับ “ชลพิศ 121” ยังสามารถใช้บรรทุกและขนส่งอุปกรณ์ต่างๆ รวมน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากได้อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

“นวัตกรรมใหม่ ชลพิศ 121 นี้ จะมีประโยชน์อย่างมากในด้านการสำรวจที่ต้องอาศัยความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ทำให้ได้ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อการสำรวจพื้นที่ชลประทาน การเตรียมความพร้อมเพื่อสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้าง ทั้งยังส่งผลให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตนพร้อมที่จะสนับสนุนผลักดันให้มีการต่อยอดผลงาน เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการนำสู่องค์กรอัจฉริยะของกรมชลประทานในอนาคต” นายประพิศฯ กล่าวในที่สุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated