อ.ส.ค. หนุนนโยบายประหยัดพลังงานนำร่องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำแห่งแรกในภาคใต้
อ.ส.ค. หนุนนโยบายประหยัดพลังงานนำร่องติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำแห่งแรกในภาคใต้

อ.ส.ค.เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายประหยัดพลังงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบลอยน้ำ(Solar Floating) ขนาด737 กิโลวัตต์ ณ สำนักงานอ.ส.ค.ภาคใต้(ปราณบุรี) พร้อมติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ในสำนักงานภูมิภาคอีก 3แห่ง ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 10% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แบบยั่งยืน

นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) กล่าวว่า  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบใช้เอง อ.ส.ค.ในฐานะหน่วยงานภายใต้รัฐวิสาหกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานโดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนผิวน้ำ(Solar Floating)ขนาดไม่น้อยกว่า 737 กิโลวัตต์ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ (ปราณบุรี) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นแห่งแรกของภาคใต้และยังได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ให้กับสำนักงาน อ.ส.ค.ในภูมิภาคอีก 3แห่ง ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง จ.สระบุรี, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จ.สุโขทัย โดยทั้ง4แห่งมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,851.99 กิโลวัตต์สูงสุด (kWp) โดยข้อตกลงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดูแลและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลา 20 ปี

นายสมพร กล่าวต่อว่า ความร่วมมือดังกล่าวของ อ.ส.ค.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ถือเป็นอีกมิติสำคัญในการผลักดัน อ.ส.ค.ก้าวสู่องค์กรชั้นนำในการให้ความสำคัญในการสนับสนุนนโยบายด้านประหยัดพลังงานและสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล โครงการดังกล่าวช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุมภาครัฐตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 อีกด้วย ซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์และแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานราชการ เอกชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานของ อ.ส.ค.มีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง 808 kw และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต  โดยเฉพาะการติดตั้งบนผิวน้ำ(Solar Floating) โดยมีสัญลักษณ์รูปวัวแม่ลูก ตราไทย-เดนมาร์ค ที่สำนักงาน อ.ส.ค. อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์นั้น ทำให้ช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานดังนี้  กำลังผลิต 737 กิโลวัตต์(kWp) คิดเป็นค่าไฟฟ้า 3.60 บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง (KWH) ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้10% หรือประหยัดได้ประมาณ 335,659 บาท/ปีเป็นระยะ 20ปี รวมประหยัดได้มากถึง 6.7 ล้านบาท ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ ตรวจสอบ ประเมินประหยัดตลอดระยะเวลาโครงการ 20ปีอีกด้วยซึ่งถือว่าคุ้มค่ามาก

โดยมีพิธีเปิดระบบ Solar Floating เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในพิธีเปิด โดยรองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า “อ.ส.ค.ยังได้เล็งเห็นถึงการใช้พลังงานสะอาดโดยได้ทำการศึกษาและพิจารณาเทคโนโลยีสะอาด เพื่อเป็นทางเลือกในการประหยัดพลังงานและลดภาวะโลกร้อน ดังนั้นการเลือกใช้ระบบ PV Solar floating จึงเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน และการใช้พลังงานไฟฟ้าที่อ.ส.ค.ในปัจจุบันมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง 808 KW และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โครงการดังกล่าวถือเป็นเลือกอนุรักษ์พลังงานในองค์กรรูปแบบ “ESCO” เพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated