รมว. คลังเยี่ยมชมงานลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดพัทลุง

(วันนี้ 20 พฤษภาคม 2566) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานตลาดป่าไผ่สร้างสุข ณ สวนไผ่ขวัญใจ จังหวัดพัทลุง ในพื้นที่ขนาดประมาณ 17 ไร่ ที่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติและวิถีชีวิตคนพื้นเมืองพัทลุง โดยทุก ๆ วันหยุดสุดสัปดาห์สวนไผ่แห่งนี้ จะมีการจัดตลาดนัดท่ามกลางป่าไผ่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมาจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจสำหรับครอบครัว และการจัดแสดงดนตรีจาก เด็ก ๆ ให้รับชมอย่างเพลิดเพลินในสวนไผ่อีกด้วย

จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชนกระจูดวรรณี ภายใต้การนำของคุณมนัทพงศ์ เซ่งฮวด ที่สานต่อธุรกิจการสานกระจูดต่อจากรุ่นพ่อแม่ ซึ่งกระจูดเป็นของที่ระลึกที่มีชื่อเสียงของภาคใต้ โดยมีการปรับดีไซน์และพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้มีความร่วมสมัย จึงได้รับรางวัลด้านดีไซน์มากมาย และส่งผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายได้ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ทางกลุ่มจึงได้ขยายธุรกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชน โดยการเปิดกระจูดวรรณีโฮมสเตย์ แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ด้านหัตถกรรมกระจูด โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก ตั้งแต่การนั่งเรือไปเก็บกระจูดและสานกระจูด จนไปสู่การสาธิตการทำกระเป๋ากระจูดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึกและนำไปใช้งานได้จริงอีกด้วย

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ให้การสนับสนุนผ่านการเติมองค์ความรู้และเงินทุนผ่านสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยให้สวนไผ่ขวัญใจและวิสาหกิจชุมชนกระจูดวรรณี ให้สามารถต่อยอดธุรกิจและเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง อันนำไปสู่การยกระดับธุรกิจชุมชนและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีนายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated