ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยมงานและพบลูกค้าในพื้นที่มหาสารคามและขอนแก่น

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตรวจเยี่ยมงานและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของสาขาในการโอนเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และการส่งมอบการให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายอย่างมีคุณภาพ ในโอกาสนี้ ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสอบถามข้อมูลและรับข้อเสนอแนะในการใช้บริการ ณ พื้นที่สาขามหาสารคาม สาขาตักศิลา สาขาบรบือ สาขาศรีพิลา และสาขากุดรัง ในจังหวัดมหาสารคาม สาขาในเมือง สาขาบ้านไผ่ สาขาโนนศิลา สาขาชนบท และสาขาบ้านแฮด ในจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 8พฤษภาคม2566

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated