10 วิธีเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เลี้ยวมาเที่ยวสวน
10 วิธีเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เลี้ยวมาเที่ยวสวน
  1. จัดเตรียมสถานที่นำชมตกแต่งให้สะอาด เติมไอเดียลงไป (ควรกำหนดจุดหรือเส้นทางให้ชัดเจนเพื่อให้ชมสวนได้ทั่วถึง)
  2. หากมีมุมสาธิตได้จะเป็นการดี เพื่อสร้างความรอบรู้หรือสนุกสนาน (เจ้าของสวนหรือตัวแทนสวนต้องสุดๆ และกรณีนี้อาจจะต้องจัดเก้าอี้ที่นั่งด้วย)
  3. ถ้านักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างประเทศควรมีไกล์หรือถ้าเจ้าของสวนพูดได้ยิ่งดีใหญ่
  4. จัดมุมสถานที่พักผ่อนมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม (อาจให้เพื่อนบ้านมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วย เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน)
  5. จัดมุมหรือร้านค้าสุดเท่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกด้วย (ทั้งของในสวนและของเพื่อนบ้านใกล้เคียง)
  6. เตรียมอุปกรณ์ที่ทิ้งขยะแยกเปียกแห้งแจ้งให้ชัด
  7. มีการจัดห้องน้ำที่สะอาดมาตรฐานสวนเกษตรไทย
  8. มีจุดเช็คอินหรือมุมถ่ายรูปที่บ่งบอกว่าเป็นสวนของเราเอง
  9. มี Google Maps มี Facebook หรือช่องทางออนไลน์ติดต่อได้
  10. เตรียมอุปกรณ์เสริมหรือความพร้อมอื่นๆ เช่น ที่จอดรถ ป้ายต้อนรับ ป้ายถ่ายรูป เครื่องเสียงพกพา กรรไกรตัดแต่งกิ่ง มีด หมวก ร่ม ผ้าเย็น ฯลฯ

(ข้อมูล จากประสบการณ์เกษตรก้าวไกลที่ได้เที่ยวชมสวนเกษตรมานานปีดีดัก)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated