“เบทาโกร” ชู “Best Partner for Best Business” ในงาน “VIV ASIA 2023”

นำเสนอโซลูชันครอบคลุมเวชภัณฑ์และสารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพสูง พร้อมบริการครบวงจร
สนับสนุนการเป็นคู่คิดทางธุรกิจ เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ – 10 มีนาคม 2566 – “เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า” หนึ่งในธุรกิจของ “เบทาโกร” ชูแนวคิด “Best Partner for Best Business” ในงาน “VIV ASIA 2023” นำเสนอเวชภัณฑ์และสารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพมาตรฐานระดับสากล และบริการด้านปศุสัตว์ครบวงจร ด้วยองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ของเบทาโกร สนับสนุนการเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นายทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เบทาโกรในฐานะผู้ประกอบธุรกิจอาหารและเกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำระดับสากล ดำเนินธุรกิจครบวงจรครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ การผลิตปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ปลา และอาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยง การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และการดำเนินงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเบทาโกรที่มุ่งสู่การเติบโตภายใต้ World-Class Branded Food Company เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า หนึ่งในธุรกิจของ เบทาโกร จึงชูแนวคิด ‘Best Partner for Best Business’ ในงาน VIV ASIA 2023 โดยนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งเวชภัณฑ์และสารเสริมสุขภาพสัตว์คุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล (Best Product) พร้อมการบริการโดยผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมด้านปศุสัตว์อย่างครบวงจร ด้วยองค์ความรู้ Betagro Agro Solution (Best Service) ตลอดจนการสนับสนุนและส่งมอบองค์ความรู้ให้กับลูกค้าเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง (Best Partner) ช่วยให้เกิดการขยายธุรกิจในแต่ละประเทศ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ ภายในบูธได้รับความสนใจจากลูกค้าประเทศต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และพูดคุยถึงโอกาสทางธุรกิจ โดยมีทีมงานการตลาดและการขายต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำเป็นคู่คิดทางธุรกิจ และตอบทุกข้อสงสัยในแต่ละวันตลอดงาน

“คุณทวีเกียรติ กู้เกียรติรัตน์” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหาร “คุณอรณพ เพียรศิริภิญโญ” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการขายต่างประเทศและจัดหาผลิตภัณฑ์ และ “น.สพ.วรชัย มีนาค” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการตลาด ให้การต้อนรับนักธุรกิจและลูกค้าธุรกิจที่เข้าเยี่ยมชมบูธ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated