คุณธนกฤต ศรีวิชัย
คุณธนกฤต ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เกษตรก้าวไกลได้มีโอกาสเดินทางไปดูการปลูกมันฝรั่งที่ “เป๊ปซี่โค” ให้การส่งเสริมที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย https://bit.ly/3zbnbhM และนำคลิปกับข่าวมาเสนอไปบางส่วน ซึ่งได้รับความสนไม่น้อย แต่ยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ จึงขอนำมาเสนอเพิ่มเติม…

อย่างเช่นเรื่องของการใช้ระบบน้ำหยด (Drip Irrigation system) ที่เป็นหัวใจของการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตมันฝรั่ง ซึ่งในวันนั้นบรรยายโดย คุณธนกฤต ศรีวิชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิตการเกษตร บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด มีคำพูดประโยคหนึ่งที่น่าสนใจ คุณธนกฤตบอกว่า ประเทศไทยสามารถปลูกมันฝรั่งได้ดีไม่แพ้ทางยุโรป เพียงแต่ต้องพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีมาปรับใช้ ดังเช่นเรื่องระบบน้ำหยดก็เป็นส่วนหนึ่ง

ปัจจุบันเป๊ปซี่โคล่ามีการส่งเสริมทำระบบน้ำหยดประมาณ 1,500 ไร่ มีฟาร์มโมเดลที่ติดตั้งระบบน้ำหยดอยู่ประมาณ 10 ฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นอีสาน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ฯลฯ โดยเฉพาะแปลงปลูกมันฝรั่งที่มาดูครั้งนี้เป็นแปลงปลูกของ คุณยุทธนา วรรณรัตน์ บ้านสันมะเค็ด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

ปกติการทำระบบน้ำหยดต้องมีบ่อน้ำสำรอง เพื่อกรั่นกรองน้ำก่อนผ่านหัวน้ำหยด แต่ตรงจุดนี้ใช้น้ำบาดาลโดยตรง ใช้ระบบพลังงานโซล่าเซลล์ดูขึ้นมา

ข้อดีของระบบน้ำหยด เช่น ทำให้ปุ๋ยรองพื้นละลาย รากพืชดูดไปใช้ได้เร็ว และทำให้ดินมีความชื้นสม่ำเสมอ มันฝรั่งก็เติบโตสม่ำเสมอ สามารถควบคุมความชื้นภายในดิน 70-75% จนอายุมันฝรั่ง 100 วัน คือตลอดอายุจนเก็บเกี่ยวได้

ข้อดีอย่างหนึ่งคือน้ำหยดจะส่งน้ำไปถึงรากพืชตรงจุด ทำให้สามารถควบคุมวัชพืชไม่ให้เจริญเติบโตได้ อีกทั้งประหยัดน้ำต้นทุน ประหยัดน้ำมัน ประหยัดค่าแรงงาน ค่าสารเคมี ในขณะเดียวกันเพิ่มผลผลิตเพิ่มขึ้น 25%  ค่าแป้งในมันฝรั่งเพิ่มขึ้น 0.55% และเวลาในการให้น้ำลดลง 50%

รายละเอียดเพิ่มเติม เชิญจากจากคลิป คลิกตามลิงก์นี้ https://fb.watch/jxdsg4CRAG/

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated