มก.ชวนร่วมฟังเสวนา “เลือกตั้ง 66 เศรษฐกิจเกษตรจะไปต่ออย่างไร”
มก.ชวนร่วมฟังเสวนา “เลือกตั้ง 66 เศรษฐกิจเกษตรจะไปต่ออย่างไร”

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “เลือกตั้ง 66 เศรษฐกิจเกษตรจะไปต่ออย่างไร” ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 5) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสาธารณะ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดเชิงนโยบายระหว่างตัวแทนพรรคการเมือง พูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวกับแนวนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรของประเทศไทยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน พรรคชาติไทยพัฒนา นายอลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนากล้า ดร.เดชรัต สุขกำเนิด พรรคก้าวไกล ดร.บุรินทร์ สุขพิศาล พรรคพลังประชารัฐ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสวนาฟังโดยลงทะเบียนได้ที่ https://kasets.art/0W01Vo สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกชกร พิศเพ็ง โทรศัพท์  087 -495- 6959 หรือ สามารถรับชมผ่าน facebook live Econnews_KU  กำหนดการ ดังนี้

13.00 น.                       พิธีเปิดการเสวนา “เลือกตั้ง 66 เศรษฐกิจเกษตรจะไปต่ออย่างไร”

                                     โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13.10 -14.30 น.             เสวนา “เลือกตั้ง 66 เศรษฐกิจเกษตรจะไปต่ออย่างไร”

                                     ตัวแทนจากพรรคการเมืองนำเสนอนโยบายพรรคละไม่เกิน 15 นาที

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

14.30 – 14.45 น.           พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.           ตอบคำถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาโดยตัวแทนจากพรรคการเมือง

16.00 น.                       พิธีปิดการเสวนา

(ข่าวโดย ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / หัวหน้างานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / 26 มีนาคม 2566)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated