ประมงไทย...ยกทัพบุกบอสตัน ร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทะเลภูมิภาคอเมริกาเหนือ 2023 หนุนอวดศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยในเวทีโลก

อธิบดีกรมประมง…นำคณะผู้แทนไทยร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทะเลของภูมิภาคอเมริกาเหนือ ปี 2566 (Seafood Expo North America and Seafood Processing North America 2023) ณ เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซส ประเทศสหรัฐอเมริกา หนุนส่งเสริมภาพลักษณ์และอวดศักยภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยในเวทีระดับโลก พร้อมใช้โอกาสนี้ หารือกับองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NOAA) ถึงกฎระเบียบในการบังคับใช้ข้อกำหนดว่าด้วยการนำเข้าสินค้าประมง ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA) เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามการบังคับใช้กฎหมายการประมงและแรงงานในภาคการประมง และคณะผู้แทนไทย ได้เดินทางเข้าร่วมแสดงสินค้าอาหารทะเลของภูมิภาคอเมริกาเหนือ ปี 2566 (Seafood Expo North America and Seafood Processing North America 2023) ณ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซส ประเทศสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

โดยงานดังกล่าวเป็นงานแสดงสินค้าประมงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,300 บริษัท จาก 50 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เข้าร่วมชมงานมากถึง 23,000 คน  ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ รวมถึงเครื่องจักรเทคโนโลยีในการผลิต บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาคุณภาพสินค้า อีกทั้งยังมีการจับคู่ทางธุรกิจเพื่อหาโอกาสทางการค้าร่วมกัน  และในปีนี้มีหลายประเทศจากภูมิภาคเอเชียได้ร่วมออกร้านแสดงสินค้าและนิทรรศการเป็นลักษณะพาวิลเลี่ยน เช่น จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศไทยซึ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด ร่วมออกร้านด้วย  โดยคณะฯ ยังได้เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการด้านการประมงที่จัดคู่ขนานกับงานแสดงสินค้า ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจ

โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารทะเลชั้นนํา อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ความปลอดภัยของอาหารและการปฏิบัติตามข้อกําหนด ธุรกิจอาหารทะเลและความเป็นผู้นําความยั่งยืนของอาหารทะเล การตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใส พลาสติกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเล และผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อการค้าอาหารทะเลทั่วโลก เป็นต้น

การร่วมงานแสดงสินค้าอาหารทะเลของภูมิภาคอเมริกาในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพด้านการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงไทย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในเวทีระดับโลก  และได้รับทราบถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดคู่ค้าต่างประเทศ รวมทั้งได้ศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักร และเครื่องมือที่สมัยใหม่เพื่อนำมาใช้ตลอดสายการผลิต สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated