ผู้บริหารเป๊ปซี่โค มอบโต๊ะเก้าอี้ 30 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงกาหลง
ผู้บริหารเป๊ปซี่โค มอบโต๊ะเก้าอี้ 30 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงกาหลง

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด หรือ “เป๊ปซี่โค” เจ้าของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวต่างๆ รวมทั้ง “มันฝรั่งเลย์” เดินหน้าลงพื้นที่เกษตรหลังสถานการณ์โควิดเป็นใจ เพื่อไปส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง ที่บ้านสันมะเค็ด ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย https://bit.ly/418T2wA ถัดจากนั้นนำผลิตภัณฑ์เลย์ ไปมอบให้ลูกหลานเกษตรกรในชุมชน

ไฮไลท์ของงานลงพื้นที่ชุมชนคราวนี้อยู่ที่มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 30 ชุด ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงกาหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกมันฝรั่ง โดยโต๊ะเก้าอี้ที่มอบให้นั้นทำจากซองเลย์ที่กินแล้วเก็บซองไว้ และนำไปผ่านกระบวนการอัพไซเคิล ทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ออกมาแข็งแรงสวยงามมาก

พิธีการมอบโต๊ะเก้าอี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงกาหลง อาคารสุขภาวะ โดยผู้บริหารเป๊ปซี่โคยกทัพมากันหลายคน อาทิ นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจ นายอานนท์ สุนทรนนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเกษตรประเทศไทย ฯลฯ และยังได้รับเกียรติจาก คุณลิสา เอ. บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

ทางฝ่ายผู้รับมอบก็คือผู้บริหารของเทศบาลตำบลวังกาหลง นำทีมโดย นายสุชาติ ธิคำ รองนายกเทศมนตรี เกี่ยวก้อยมากับกับรองนายกเทศมนตรีที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่มากันพร้อมเพรียง

นางสาวบุษบา วงศ์นภาไพศาล ผู้อำนวยการนโยบายสิ่งแวดล้อมประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยผ่านพี่น้องในชุมชนว่า การบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องใหญ่ของเป๊ปซี่โค เพราะว่าขยะพลาสติกนับวันจะมากขึ้น ประเทศไทยมีขยะประมาณ 2 ล้านตัน/ปี ถ้าหากนำมารวมกันจะเป็นภูเขามหึมา และขยะเหล่านี้รั่วไหลไปทำลายสิ่งแวดล้อม จึงเห็นว่าต้องนำกลับมาใช้ใหม่ อันเป็นที่มาของโครงการ Journey To Zero Waste คือหนทางที่จะทำให้ขยะเป็นศูนย์

“อย่างซองเลย์ที่นำมาอัพไซเคิล แปรรูปเป็นไม้เทียม ทำเป็นโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โต๊ะ 1 ตัว เราใช้ซองเลย์ 17 กิโลกรัม คิดเป็นประมาณ 2,000 กว่าซอง ทั้งหมดเราทำคนเดียวไม่ได้ ซึ่งวันนี้เราจะทำกิจกรรมร่วมกันเราจะสาธิตวิธีจัดเก็บซองเลย์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป”

“อีก 10 ข้างหน้า ลูกหลานของเราจะอยู่อย่างไร หากเราไม่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้” ผู้อำนวยการนโยบายสิ่งแวดล้อมประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งหมดนี้ ทำให้เห็นได้ว่า เป๊ปซี่โค นอกจากจะรับซื้อมันมันฝรั่งแบบเต็มๆแล้ว ยังซื้อใจเกษตรกรในชุมชนและลูกหลานเกษตรกรไทยไปพร้อมๆกัน..ไม่แน่ว่าต่อไปอาจรับซื้อคืนขยะพลาสติกเหล่านี้ก็เป็นได้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated