มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 นายกตู่ร่วมเปิดงานยิ่งใหญ่ 22-26 ก.พ. นี้
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 วันที่ 22-26 ก.พ. นี้ ที่ตลาดกลางยางพารา วังจันทร์

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 วันที่ 22-26 ก.พ. นี้ ที่ตลาดกลางยางพารา วังจันทร์ นายกตู่ร่วมเปิดงานยิ่งใหญ่ รัฐ – เอกชน ร่วมออกบูธ งานคึกคัก กิจกรรมแน่น ทั้งกลางวันและกลางคืน

สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศ ไทย สมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง สถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัด งานมหกรรมยางพาราและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดระยอง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง  เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความพร้อมยางพาราของไทยในพื้นที่เขต EEC สู่การผลักดันให้เพิ่ม “พืชยางพารา” เป็นเป้าหมายคลัสเตอร์ที่ 6 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้

ในงานมีกิจกรรมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับยางพาราครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ตลอดงาน รวมถึงการจัดอบรม สัมมนาเชิงวิชาการ ให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ฟรี !! อาทิ  มาตรฐานยางพาราและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง โดย ดร.อาสา อ่อนจันทร์ , หลักสูตรการผลิตพอลิเมอร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี , กิจกรรมคุณวุฒิวิชาชีพด้านยางพาราและพืชเศรษฐกิจ , การบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก , การให้ความรู้เรื่องคาร์บอนเครดิตในสวนยาง และการซื้อขายคาร์บอนเครดิต , การเสวนาให้ความรู้เรื่องการผลิตยางคุณภาพ , เกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม และ การอบรมให้ความรู้เรื่องเกษตรสร้างชาติ EEC ซี่งความรู้ทั้งหมดสามารถนำไปเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดในการผลิตยางพาราให้มีคุณภาพต่อไปได้

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Business Matching จับคู่ธุรกิจเครือข่าย ในพื้นที่ EEC , การแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร จากภาครัฐและเอกชน , สินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการดอกเบี้ยต่ำ ทั้งาถาบันการเงินในประเทศปละต่างประเทศ , การจัดสรรที่ดินในพื้นที่ EEC ในราคาพิเศษ รวมถึงกิจกรรมภาคบันเทิงในช่วงกลางคืน ให้ได้ ชม ชิม ช้อบ กับคาราวานมหกรรมสินค้า เกษตรแฟร์ และ การแสดงจากนักร้องลูกทุ่ง อาทิ เอิ้นขวัญ วรัญญา ,กานต์ ทศน (คาถาขุนแผน) , ดอกแค ท็อปไลน์ ,ชายปราย 38 ท็อปไลน์ การแสดงดนตรีสด เต็มรูปแบบ งานนี้ ชมฟรี ตลอดงานทุกวัน

ดร. อุทัย สอนหลักทรัพย์ กล่าวว่า เป้าหมายหลักการจัดงานครั้งนี้ เพื่อผลักดันพืชยางพาราให้เป็นเป้าหมายคลัสเตอร์ที่ 6 ตามในแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พ.ศ. 2566 – 2570 ปี 2566 รวมทั้งให้เห็นภาพขับเคลื่อนการจับคู่ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารากับผู้ที่สนใจในการที่จะร่วมลงทุน เพื่อมุ่งเน้นที่จะใช้การตลาดนำการผลิต (Demand Pull) โดยเน้นการเชื่อมโยงภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมให้เป็นระบบเดียวกันโดยเน้นการประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรอุตสาหกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เป็นครั้งแรกในงานนี้ นอกจากนี้ยังได้นำเสนอการเชื่อมโยงการนำนวัตกรรมการการตรวจวัดคาร์บอนเครดิตในสวนยาง กับ บ.วารุณา ในเครือปตท. และบ. SCGC ในเครือปูนซีเมนต์ไทย พื้นที่สวนยาง จ.ระยองร่วมกับการยางแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพเสริมต่อเกษตรกรชาวสวนยาง และขอให้รัฐบาลเห็นความสำคัญพืชเศรษฐกิจยางพาราของประเทศไทยพร้อมทั้งผลักดันให้ยางพาราเป็นพืชวาระแห่งชาติของประเทศไทย ก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางยางพารา (Hub) ของโลก เกิดความมั่นคงด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนายางพาราและพืชเศรษฐกิจในองค์รวมเกิดความยั่งยืนต่อไป และต้องขอขอบพระคุณภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ต่างๆ ทุกท่านที่ได้ “ร่วมด้วย ช่วยกัน” ในการสนับสนุนงบประมาณจัดงาน ในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากแนวความคิดของสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย สมาคมนักวิชาการยางและถุงมือยาง รวมทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แล้วเกิดพลังสำคัญครั้งใหญ่มีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัดระยอง และหน่วยงานใกล้  ไกล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และมหรสพ – เวทีการแสดงให้ความบันเทิง รวมทั้งได้มีร้านค้าทั้งอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ กันมากมาย

งานมหกรรมยางพารานานาชาติและพืชเศรษฐกิจ EEC 2023 วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตลาดกลางยางพารา ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

ทั้งนี้ขอเชิญชวนชาวระยอง และพื้นที่จังหวัดไกล้เคียง ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเดินทางมาเปิดงานในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น.ถึง 17.00 น.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated