บิ๊กป้อมลงพื้นที่โป่งน้ำร้อน จันทบุรี มอบที่ดินทำกิน ประชาแห่ร่วมงานนับพัน
บิ๊กป้อมลงพื้นที่โป่งน้ำร้อน จันทบุรี มอบที่ดินทำกิน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี “บจธ. มอบมอบสิทธิในที่ดินทำกิน สู่ความมั่นคงและยั่งยืน”และ“มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน หรือ คทช.” รวมทั้งมอบนโยบายบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ตามโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานในพื้นที่ของวิสาหกิจชุมชนฯ โดยมีประชาชนจากหลายตำบลจากอำเภอใกล้เคียงพากันมารอต้อนรับเกือบหนึ่งพันคนและหลายกลุ่มยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือที่ดินทำกินด้วย

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานโดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน ในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จากการจำนอง ขายฝาก รวมทั้งจากหนี้นอกระบบ

“ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด และยังมีนโยบายขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เต็มศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเป็นการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยและแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนไปพร้อมกัน หลังจากได้เดินทางไปมอบสิทธิในที่ดินทำกินในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้เช่นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดตาก ทุกพื้นที่มีความก้าวหน้าแทบทุกด้านมีหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาทุกคน ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ และตั้งใจที่จะรักษาที่ดินผืนนี้ ส่งต่อให้ลูกหลาน เพราะปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินจะรุนแรงมากขึ้นถ้าเราไม่ช่วยกันปกป้องรักษาไว้ และผมต้องขอบคุณการดำเนินงานแบบบูรณาการของ บจธ. และหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำให้พี่น้องเกษตรกรหลุดพ้นความยากจนตามนโยบายของรัฐบาล” พลเอกประวิตร กล่าว

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า พื้นที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนา ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีสมาชิก 30 ครัวเรือน เข้าใช้ประโยชน์โดยการทำสัญญาเช่าที่ดิน บจธ. ในเนื้อที่ 77 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จุดเด่นชุมชนคือเป็น “ชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ผลิตอาหารปลอดภัย ใช้นวัตกรรมในการทำเกษตร เพื่อสร้างสินค้าเกษตรมูลค่าสูง” ซึ่งระยะเวลาใน 2 ปีเศษ สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ มีความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอย่างมาก มีการทำบัญชีเงินออม และมีรายได้จากการจำหน่ายพืชผักอายุสั้น เช่นพริก มะเขือ ถั่วพู ผักชีฝรั่ง ผักสลัด ถั่วฝักยาว แตงกวา ทานตะวันอ่อน ชะอม กะเพรา โหระพา ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด มะนาว กล้วย เป็นต้น นอกจากนี้สมาชิกยังสร้างภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่จนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจากหลายภาคส่วน สร้าง OTOP ในชุมชน ผลิตผักปลอดสารพิษออกจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า สมาชิกมีรายได้จากการปลูกและจำหน่ายพืชผัก และผลผลิตแปรรูปเช่นโกโก้ผง น้ำโกโก้ ขนมอบต่างๆ ชาใบหม่อน น้ำผึ้ง ในพื้นที่ ถือเป็นอีกหนึ่ง (Best Practice) ของการดำเนินงานของ บจธ. ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาเกษตรกร ผู้ยากจนได้อย่างตรงจุด

สำหรับเกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน (กบพ.) โทร 0 2278 1648 ต่อ 501, 511Web chat เว็บไซต์ https://www.labai.or.th/ หรือช่องทาง Messenger/Inbox เฟสบุ๊ค สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน – องค์การมหาชน – https://www.facebook.com/thelandbankadministrationinstitute/ และช่องทาง ไลน์ @lands

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated