เจียไต๋มอบทุนการศึกษา พร้อมเปิดอาคารบริการวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร
เจียไต๋มอบทุนการศึกษา พร้อมเปิดอาคารบริการวิชาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตร

กรุงเทพฯ 11 มกราคม 2566 – เมื่อเร็วๆ นี้ ปุ๋ยตรากระต่าย โดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย โดยนายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจปุ๋ย นางสาวมนันย์พร เจียรวนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเจียไต๋ ร่วมส่งมอบอาคารแห่งใหม่ในพิธีเปิดป้ายอาคารบริการวิชาการ “กองทุน เจียไต๋-ดร. มนู-ดร. มนัส เจียรวนนท์” สำหรับใช้เป็นสถานที่ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานของนิสิตคณะเกษตรที่จะพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นอกจากนี้ ปุ๋ยตรากระต่ายได้มอบทุนการศึกษา กองทุนเจียไต๋-ดร. มนู-ดร. มนัส เจียรวนนท์ ประจำปี 2565 จำนวน 109 ทุน ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดีเด่น ทุนเรียนดี และทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกองทุนนี้ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 ส่งเสริมให้นิสิตมีความมุ่งมั่นในการศึกษา โดยปุ๋ยตรากระต่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรโดยเฉพาะในยุคเกษตรอัจฉริยะ จึงพร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมผลักดันและพัฒนาอนาคตวงการเกษตรของไทยให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated