ปลูกแตงโมเสริมสร้างรายได้ โมเดลการปลูกพืชใช้น้ำน้อย อ.หนองโดน จ.สระบุรี
ปลูกแตงโมเสริมสร้างรายได้ โมเดลการปลูกพืชใช้น้ำน้อย อ.หนองโดน จ.สระบุรี

กรมส่งเสริมการเกษตรชู “แตงโมหนองโดน” ต้นแบบการปลูกพืชใช้น้ำน้อยจากจังหวัดสระบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเสริมสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรปลูกแตงโม ในพื้นที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ซึ่งเกษตรกรมีวิธีการให้น้ำแตงโมที่มีความพิเศษและแตกต่างจากที่อื่น คือ ในช่วงหยอดเมล็ดจนถึงระยะต้นกล้า จะรดน้ำด้วยวิธีการตักหาบ ต่อมาในช่วงเจริญเติบโตจนถึงออกผลผลิต เกษตรกรจะใช้สายยางรดน้ำแทน ซึ่งการรดน้ำลักษณะนี้ส่งผลดีต่อแตงโม 3 ด้าน คือ

1. ลดโรคและแมลงศัตรูพืช เนื่องจากการตักหาบและการรดน้ำแบบใช้สายยาง จะช่วยลดปัญหาการเกิดโรคราน้ำค้าง ที่มักจะมีการระบาดมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่มีความต่างของอุณหภูมิมาก เพราะอุณหภูมิต่ำลงในเวลากลางคืนและอุณหภูมิสูงขึ้นในเวลากลางวัน

2. ลดวัชพืช เนื่องจากเกษตรกรให้น้ำบริเวณโคนต้น หรือใกล้เคียงบริเวณรากโดยตรง ทำให้ความชื้นในบริเวณอื่นมีน้อย ส่งผลให้วัชพืชเจริญเติบโตน้อย จึงสามารถกำจัดได้โดยใช้แรงงานคนแทนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ช่วยให้ลดต้นทุนการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช และเพิ่มความปลอดภัยให้ผลผลิตด้วย

3. ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะปลูกแตงโมแบบขุดหลุมหยอดเมล็ด  ที่เน้นการใช้แรงงานของสมาชิก และคนในครัวเรือนเป็นหลัก อีกทั้งไม่มีการคลุมพลาสติกเพื่อป้องกันวัชพืช จึงเป็นการลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานไถ ยกร่อง และวางผ้าพลาสติกคลุมดิน

ด้วยวิธีการปลูกแตงโมด้วยลักษณะเฉพาะของเกษตรกร โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมานี้ ทำให้แตงโมของอำเภอหนองโดนมีคุณภาพ หวาน กรอบ อร่อย และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมาหลายสิบปีแล้ว อีกทั้งสินค้ายังมีความพิเศษที่ 1 ปีจะมีเพียงครั้งเดียว โดยปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว ช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น  ในช่วงเวลาดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตร นายอำเภอหนองโดน พร้อมกับหน่วยงานราชการในอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ซื้อ”แตงโมหนองโดน” จากเกษตรกร ซึ่งจะนำแตงโมจากสวนมาตั้งร้านขายบริเวณถนนหนองโดน – บ้านหมอ จ. สระบุรี ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566 นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated