ม.เกษตรฯแถลงข่าว
ม.เกษตรฯแถลงข่าว "งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่25" ภายใต้ธีม “เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ”

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดแถลงข่าว “งานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25” โดยในปีนี้จัดภายใต้ธีม : เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานแถลงข่าว และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 “เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ” สำหรับการจัดงานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และครบรอบ 43 ปี ของการสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสนอีกด้วย งานเกษตรกำแพงแสน ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 25 และมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

งานเกษตรกำแพงแสน ถือเป็นงานใหญ่และได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นพื้นที่ให้แก่บุคลากรและนิสิตได้เผยแพร่ผลงานการศึกษาทางวิชาการ งานวิจัย และผลงานการค้นคว้า อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมและบทบาทขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้แก่ เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมถึงนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดงานภายใต้คำขวัญ “เกษตรศาสตร์อัจฉริยะ สุขภาวะคนไทย สู้ภัยเศรษฐกิจ” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 25 ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ครับ จึงอยากขอเชิญชวนให้ผู้สนใจ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯในวันดังกล่าว และเข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมจากงานวิจัย และร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ทุกวัน ตลอด 10 วัน 10 คืน

ด้านรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวถึงไฮไลท์งานเกษตรกำแพงแสนในปีนี้ ซึ่งประกอบด้วย นิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ นำเสนอผลงานมากมาย เช่น โครงการพัฒนา ออโตจีนัสวัคซีน (autogenous vaccine) เพื่อการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน เครื่องวิเคราะห์เนื้อทุเรียน เครื่องวิเคราะห์ความอ่อน-แก่ทุเรียน รุ่นที่ 3 มะเขือเทศ สีดาทิพย์ 6 ซึ่งเป็นมะเขือเทศส้มตำ พันธุ์แท้ พันธุ์ใหม่ ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง และมะเขือเทศลูกผสม สีดาทิพย์ เคยูเคพีเอส 01- 20 มะเขือเทศส้มตำ พันธุ์ลูกผสม พันธุ์ใหม่ ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง

ท่านที่สนใจเทคโนโลยีทางด้านพืช สามารถรับชมได้จากนิทรรศการงานวิจัยด้านพืช และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งนำผลงานมาจัดแสดงมากมาย เช่น ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มาและแบคทีเรียบาซิลลัสควบคุมโรคพืช ชุดตรวจสอบไวรัสพืช ไลน์บอทโรคข้าว (Rice Disease Linebot) ถังน้ำหมักชีวภาพแบบกวนผสมอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่เพื่อสุขภาพ ปลาม้าลาย (Danio rerio) เรืองแสงที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม ชุดตรวจสอบเชื้อ Salmonella sp. และ Listeria monocytogenes โดยใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification-lateral-flow dipstick (LAMP-LFD) การเปิดตัวฝรั่งพันธุ์ใหม่ (มินิพิรุณ) ไม้ด่างออกขวด และผลิตภัณฑ์ Plant base ไอศครีม  

นอกจากนี้ขอเชิญทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรส ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี เช่น อามะสาเก (amazake) หรือ เหล้าหวานญี่ปุ่น เทมเป้ (เหลืองหมัก) ชาไข่มุกหลากหลายรสชาติ เช่น ไข่มุกจิ้งหรีด ไข่มุกชีส และไข่มุกฟักทอง

โดยเฉพาะยังมีการเปิดตัว พันธุ์ข้าวเมล็ดสั้น (ข้าวญี่ปุ่น) พันธุ์ใหม่ จำนวน 5 พันธุ์ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่น ประกอบด้วย

1) พันธุ์ข้าวเมล็ดสั้นม่วง พื้นนุ่ม โภชนาการสูง “ฟูจิมุราซากิ” 

2) พันธุ์ข้าวเมล็ดสั้นพื้นนุ่ม หอมมะลิ“อโรมา กรีน” และ “อโรมา บิวตี้” 

3) พันธุ์ข้าวเมล็ดสั้นพื้นนุ่ม “ยูเมะ นิชิกิ” และ “ยูเมะ ฮิคาริ” 

นอกจากนั้นภายในงาน ยังมีนิทรรศการข้าวสรรพสี “ข้าวไทยก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สำหรับ เทคโนโลยีทางด้านสัตว์ก็จัดมาเต็มที่กว่าทุกปี พลาดไม่ได้กับ งานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน พบกับการประกวดกระบือ การประกวดโคเนื้อลูกผสมชาโรเลส์ /ลูกผสมบราห์มัน/ ลูกผสมบีฟมาสเตอร์  และการประกวดโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 12 การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคอินทรีย์ การแข่งขันคล้องโค สะบัดแส้ นิทรรศการ และเสวนาด้านปศุสัตว์อีกมากมาย  

กิจกรรมด้านสัตวแพทย์ พบกับนิทรรศการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  การเสวนาวิชาการ และการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางด้านสัตวแพทย์

และพลาดไม่ได้กับการจัดมหกรรมแสดงสินค้าด้านเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ใน “งานมหกรรมแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรไทย ประจำปี 2565” พบกับการจัดแสดงรถแทรกเตอร์และเครื่องต้นกำลังทางการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรอื่นๆ จากบริษัทชั้นนำของเมืองไทยกว่า 50 บริษัท การสาธิตเครื่องจักรกลและนวัตกรรมเกษตรในการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆ  การจัดแสดงนวัตกรรมด้าน SMART FARM การสาธิตการใช้งานและหลักการทำงานของระบบโซล่าฟาร์มเพื่อการเกษตร การสัมมนาด้าน SMART FARM และหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ โดยในปีนี้ใช้รูปแบบการจัดงาน “วิถีไทย วิถีเกษตร”

นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ พบกับ นวัตกรรมเครื่องคั่วกาแฟ เครื่องอัดกระทงใบตอง รุ่นที่ 2 เครื่องคัดแยกกรวดในกระบวนการสีข้าวขนาดเล็ก เครื่องเติมอากาศในน้ำกังหันตีน้ำโซล่าเซลล์ ระบบตรวจวัดระดับน้ำแบบการมีส่วนร่วม กระบวนการผลิตกระถางอินทรีย์ด้วยการอัดเย็นวัสดุเหลือใช้จากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียน การประชุมวิชาการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการอีกมายมากมาย

นิทรรศการด้านศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พบกับ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก Synbio Total Rice และ Probiorice ผลิตภัณฑ์เซรั่ม และอควาครีม : นวัตกรรมจากสารสกัดจากกุหลาบ 10 สายพันธุ์ ผสานกับนาโนเทคโนโลยีช่วยพาสารสำคัญให้ซึมลงสู่ผิวได้อย่างลึกล้ำ และเป็นผลิตภัณฑ์ Vegan 100% และการปฏิบัติการวิจัยกัญชงและกัญชาทางด้านวิทยาศาสตร์

สำหรับสายเซลฟี่ ลงรูปในโซเชียล พลาดไม่ได้กับนิทรรศการกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ซึ่งได้จัดแสดงการจัดสวนโดยใช้กล้วยไม้ ผสมผสานกับเฟิร์นประดับ หลากหลายสายพันธุ์ โดยจัดสวนในรูปแบบต่างๆ เช่น สวนธรรมชาติ สวนกล้วยไม้แนวตั้ง ผู้ชมสามารถถ่ายรูป เพื่อเก็บความสวยงามของสวนกล้วยไม้เหล่านี้เป็นที่ระลึกได้ เป็นกิจกรรมที่เข้าชมฟรีตลอดงานเกษตร

สำหรับสายเฮลตี้ที่รักสุขภาพ เรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการแข่งขันสุภาพบุรุษหุ่นดี สุภาพสตรีหุ่นสวย ครั้งที่ 6 นิทรรศการ และการประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา การแข่งขันกีฬางานเกษตร  80th Anniversary KU Championship มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา คือ กีฬาจานร่อน กีฬาวอลเลย์บอล (พิรุณคัพ ครั้งที่ 20) กีฬาเปตอง กีฬาว่ายน้ำ กีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาเรือพาย กีฬาวู้ดบอล และพิเศษในปีนี้กับการแข่งขันกีฬา E-sport (ROV)

ที่สำคัญทุกปีจะได้พบกับการจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 การประกวดแข่งขันระดับนักเรียนและเผยแพร่ผลงานนิสิต และการฝึกอบรมวิชาชีพอีกมากมาย

พิเศษในปีนี้กับกิจกรรม “U2T for BCG เชื่อมโยงพันธมิตร สร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” โดยการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม เผยแพร่ สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพ พัฒนามาตรฐานการผลิต พัฒนาการตลาด จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิค ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มาจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่สังคมและยกระดับคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดระดับโมเดิร์นเทรด นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายสถาบันเกษตรกร องค์กรและชุมชน รวมถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันตก (Young Smart Farmers) ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนร่วมออกบูธในงานดังกล่าวด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated