วันนี้ (26 ต.ค. 65 ) สมาคมกุ้งตะวันออกไทย (THAI EASTERN SHRIMP ASSOCIATION) และพันธมิตรในภาคตะวันออก จัดให้มีการแถลงข่าวการจัดงาน “สัตว์น้ำไทย 2022 หรือ Thai Aqua Expo 2022” ขึ้น โดยผู้แถลงข่าวประกอบด้วย นายคนึง คมขำ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา นายบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกุ้งตะวันออกไทย นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ ประธานชมรมผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ(SAC) ,รองนายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย นายพันธ์วริศ แตรประสิทธิ์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ(ซีโอซี)จังหวัดระยอง นายสุภัคกิจ ทองแตง ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน, อุปนายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย จังหวัดตราด นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย และนายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานแปลงใหญ่ปลานิลชลบุรี ณ โรงแรมซันไรส์ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ ฉะเชิงเทรา


นางสาวพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย กล่าวว่า งานสัตว์น้ำไทย 2022 (Thai Aqua Expo 2022) กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมซันไรส์ลากูนโฮเทลแอนด์กอล์ฟ ฉะเชิงเทรา ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และเพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทย พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดสัตว์น้ำภายในประเทศและตลาดโลก พร้อมทั้งเพื่อถ่ายทอดแนวทางการลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก ได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดงานครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดงานได้เน้นให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการลดต้นทุนผลิตในการเพาะลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญ 5 ชนิด คือ กุ้งขาว กุ้งกลาดำ กุ้งก้ามกราม ปลานิล ปลากะพง ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ สัตว์น้ำไทย ผลิตอย่างไร กำไรยั่งยืน “


ด้าน นายสมประสงค์ เนตรทิพย์ ในฐานะประธานจัดงานสัตว์น้ำไทย 2022 กล่าวว่า ภายในงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ หนึ่ง การสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ซึ่งวิทยากรประกอบด้วย เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการลดต้นทุนการผลิต 10 คน ภายใต้หัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ การจัดการฟาร์มเพื่อลดต้นทุน เทคโลยีต้นทุนการใช้อาหารให้คุ้มค่า และสอง การแสดงสินค้านิทรรศการ งานแสดงนวัตกรรม และเทคโนโลยี เช่น เครื่องวัดปริมาณออกซิเจน การใช้ ATK คัดกรองลูกพันธ์เพื่อปลอดโรคไวรัสในปลานิล ปลากะพง รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยที่น่าสนใจ พร้อมกันนี้ยังมีการออกบู๊ทแสดงสินค้าจากบริษัทต่าง ๆ ถึง 80 บู๊ท


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook/งานสัตว์น้ำไทย/Thai Aqua Expo

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated