…กล้วย มะละกอ มะนาว ฯลฯ มักจะเป็นพืชอันดับต้นๆ ในการนำมาปลูกเพื่อทำประโยชน์บนที่ดิน เป็นการงดเว้นการจัดเก็บภาษี เพราะทำการเกษตร เนื่องจากมี พรบ จัดเก็บภาษีในพื้นที่ว่างเปล่า ในจำนวนที่แพงขึ้นจากเดิม เริ่มเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
แต่พืชพวกข้างต้นที่ได้กล่าวมา ปลูกไปได้ไม่นาน ระยะหนึ่งกลายเป็นปัญหาตามมาเพราะหากไม่ดูแลจัดการให้ดี จะกลายเป็นพื้นที่รกร้างเหมือนเดิม ใช้ประโยชน์จากผลผลิตของพืชเหล่าน้ันไม่ได้สักเท่าไหร่

ไผ่ ถือเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมายท้ังลำไผ่ หน่อไผ่ และใบ หรือรากไผ่ แถมยังปลูกง่าย เมื่อปลูกลงดินไปแล้ว สามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน หากผู้ปลูกรู้จริงในเรื่องของไผ่แต่ละชนิด รวมท้ัังปลูกอย่างรู้หลักการใช้พื้นที่ ท้ังดิน น้ำ และอากาศ ในที่ดินของเกษตรกรนั่ยเอง


ผู้รู้เรื่องไผ่ เพราะได้ลงมือปลูกมาอย่างยาวนาน ถือว่า เป็น กูรูไผ่ อีกคนหนึ่ง คือ ลุงสมัย พลสันศรี วัยใกล้ 60 ปี อาศัยอยู่ที่ วัดท่ามะปราง ต.ท่ามะปราง อ.ปากพลี จ.นครนายก บอกถึงชีวิตในอดีตว่า เดิมทีเคยเป็นผู้รับเหมาในเมือง ต้องลงทุนสูง แถมต้องจ้างแรงงาน บางคร้ังได้ไม่คุ้มทุน แต่พอเริ่มสูงวัยจึงกลับมาอยู๋บ้านเกิด เพราะได้รับมรดกที่ดินหลายสิบไร่ ด้วยความที่เกิดและเติบโตมาในดงไผ่ จึงมองว่าการปลูกไผ่ถือว่ามีประโยชน์มาก ทำแล้วไม่เหนื่อย ปลูกคร้ังเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้หลายสิบปี


ลุงสมัย ยังได้แนะนำว่า ก่อนจะปลูกไผ่ เราต้องรู้ก่อนว่า เราต้องการอะไรจากไผ่ เพราะไผ่มีประโยชน์หลายๆด้าน ตามแต่ละสายพันธุ์ ส่วนใหญ่ จะใช้ประโยชน์จากลำไผ่ ใช้หน่อ หรือใช้ได้ท้ังลำและหน่อ แยกกันไปตามสายพันธุ์ อย่างไผ่ ใช้เป็นไม้ประดับ เช่น ไผ่ดำติมอร์ ไผ่สีทอง ไผ่เหลือง และไผ่น้ำเต้า ส่วน ไผ่ ที่ใช้ลำและหน่อ คือ ไผ่ยักษ์น่าน ไผ่ปักกิ่ง ไผ่ซางหม่น และไผ่บงหวาน มีขนาดเป็นเบอร์ๆ ต้ังแต่เบอร์ 1-9 เลยทีเดียว แล้วแต่ขึ้นอยู่กับขนาดและราคานั่นเอง

ไผ่ ปลูกง่าย ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช แต่ความสำคัญอยู่ที่ดิน และน้ำ หากมีน้ำรดตลอดปี อัตราการรอดไม่น้อยกว่า 95 % แต่ถ้าปลูกแล้วรอให้เทวดาเลี้ยง อัตราการรอดถือว่า 50 %

แค่ขุดหลุมให้กว้างกว่าตุ้มของรากไผ่ ใส่ปุ๋ยคอกรองก้นหลุม กลบหลุมแล้วรดน้ำทุกวัน เท่านี้ใช้เวลาปีเดียวไผ่จะเติบโตให้ผลผผลิตได้แล้ว ยิ่งลงทุนปลูกด้วยเหง้าไผ่ ที่ผ่าออกมาจากกอ ไม่ใช่กิ่ง จะใช้เวลาแค่ 6 เดือน ก็แตกหน่อให้เห็นแล้ว ช่วงแรกความสำคัญ เน้นย้ำ คือ เรื่องน้ำอย่าได้ขาด


เมื่อไผ่เติบโตแล้ว หลังจากน้ัน แค่ใส่ปุ๋ยคอกปีละ 2 คร้ัง รอบๆห่างจากโคน 50 เซ็นติเมตร แค่นี้เก็บเกี่ยวได้ตลอดปี แถมยังไม่ต้องเหนื่อยมาก


ส่วนใครที่ปลูกไว้แล้ว ไม่มีเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือไม่มีแรงงาน ลุงสมัย ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษา ไปตอนกิ่ง ไปขุดเหง้า ตัดหน่อ แล้วท่านนั่งรอรับเงินส่วนแบ่งได้เลย สอบถามพันธุ์ไผ่ หรือวิธีการปลูกได้ที่ 06-1427-9018 ,09-8893-6237

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated