กรมส่งเสริมการเกษตร ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี จัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดการทำงาน “Keep Going, Keep Growing”
กรมส่งเสริมการเกษตร ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี จัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดการทำงาน “Keep Going, Keep Growing”

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะครบรอบ 55 ปีการสถาปนา จึงกำหนดแนวทางในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมจะเดินเคียงข้างไปกับเกษตรกร โดยเน้นหลักตลาดนำการผลิต และนำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง รวมทั้งกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งประกอบด้วย

ก้าวแรก ขับเคลื่อนงานพระราชดำริ และเกษตรกรรมยั่งยืน

ก้าวสอง ขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ก้าวสาม ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง

ก้าวสี่ ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ

ก้าวห้า สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่

ก้าวหก ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพื้นที่

ก้าวแปด ผลักดันการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ

ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพื่อฉลองครบรอบการสถาปนาปีที่ 55 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ ในช่วงวันคล้ายวันสถาปนากรม วันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 55 ปี การอบรมฝึกอาชีพ 5 หลักสูตร ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตรการปลูกพืชผักคนเมือง การเพาะต้นอ่อนผักงอกสำหรับคนเมือง น้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า รองรับผู้สนใจกว่า 550 คน และเชิญเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดีฝีมือเกษตรกร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องสำอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่น ๆ  นอกจากนี้ตลอดทั้งปี 2566 ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 50 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน จัดกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook: กรมส่งเสริมการเกษตร.

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated