(ซ้าย) นายประวินทร์ คุโรวาท ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง และ (ขวา) นายบุรินทร์ ปิยทัศนกุล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจียไต๋ จำกัด
(ซ้าย) นายประวินทร์ คุโรวาท ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง และ (ขวา) นายบุรินทร์ ปิยทัศนกุล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจียไต๋ จำกัด

‘เพราะพนักงานทุกคนสำคัญ’ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้เติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร ล่าสุด บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ได้รับ 2 รางวัลระดับสากลจากเวที HR Excellence Awards 2022 ในสาขา “Excellence in Work-life Harmony” และ “Excellence in Digital Transformation” โดยนายประวินทร์ คุโรวาท ประธานบริหารด้านการเงินและบริหารกลาง (ซ้าย) และนายบุรินทร์ ปิยทัศนกุล ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ขวา) เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ

รางวัล Excellence in Work-life Harmony เกิดจากความมุ่งมั่นสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อให้เจียไต๋เป็นที่ทำงานที่มีความสุข (Happy Workplace) ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น อาคารสำนักงานที่ปลอดภัย มีอุปกรณ์สำนักงานครบถ้วน มีห้องฟิตเนสและเทรนเนอร์ มีแคมเปญเพื่อสุขภาพ รวมถึงการมีพื้นที่ส่วนกลาง Co-Working Space ในทุกชั้นที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์  นอกจากนั้น เจียไต๋ ยังได้รับรางวัล Excellence in Digital Transformation ที่เจียไต๋นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมมาสนับสนุนให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การปรับงานด้านทรัพยากรบุคคลสู่รูปแบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัว E-Learning Module ที่ช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานใช้แอปพลิเคชัน Chia Tai Connect เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ยังได้จัดงานทั้งในรูปแบบ On ground และ Virtual เพื่อนำเสนอและอัปเดตสิ่งใหม่ๆ ในโลกดิจิทัล เช่น งาน Chia Tai Digital Day และ โครงการ Chia Tai Incubation ที่ล้วนตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ในการก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างแท้จริง

รางวัลทั้ง 2 รางวัลดังกล่าว ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลักดันวงการเกษตรไทย ตามเจตนารมณ์ของเจียไต๋ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบนวัตกรรมทางการเกษตรด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเจียไต๋ สามารถค้นหาข้อมูลได้ทาง www.chiataigroup.com/joinus

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated