นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดินและเกษตรกร ทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อนำไปปรับปรุงบำรุงดิน
นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน และเกษตรกร ทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จับมือกับจังหวัดฉะเชิงเทรา บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนงานตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) จัดทำโครงการจัดการผักตบชวาเพื่อทำปุ๋ยหมักเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำบางปะกง โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายสาคร เหมือนตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ อบจ.ฉะเชิงเทรา หมอดินอาสาและเกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า “ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก โดยเฉพาะผักตบชวา ซึ่งผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่มีการแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบหลายประการกับประชาชน และเพื่อไม่ให้ผักตบชวาไหลออกมาเต็มลำน้ำ จึงส่งเสริมให้ประชาชนนำประโยชน์จากผักตบชวามาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยไม่พึ่งสารเคมี ซึ่งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้สนับสนุนสารเร่งซุปเปอร์พด.1 และสารเร่งซุปเปอร์พด.6 เพื่อย่อยสลายวัสดุ/พืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปุ๋ยหมัก นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก สารบำบัดน้ำเสีย และนิทรรศการการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาอีกด้วย”

สำหรับกิจกรรมดำเนินการ ผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และสารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ปัจจุบันส่งมอบปุ๋ยหมักจากผักตบชวา จำนวน 50,000 ตัน ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปสนับสนุนให้เกษตรกรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated