ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ควบคุมคุณภาพผลิตผลได้ ด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)”
ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ควบคุมคุณภาพผลิตผลได้ ด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะ “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)”

กรุงเทพฯ 5 กันยายน 2565 – พืชกัญชาเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจ ซึ่งต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกระยะการเพาะปลูก เพื่อให้ได้สารสำคัญตามมาตรฐานการแพทย์ ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) โดยกลุ่มบริษัทเจียไต๋ ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย ขอนำเสนอเทคนิคและระบบการปลูกพืชกัญชาให้ได้ผลิตผลดีด้วยโรงเรือนอัจฉริยะที่สามารถควบคุมสภาวะแวดล้อมต่างๆ ให้การปลูกกัญชามีคุณภาพและปลอดภัยตรงตามมาตรฐานการแพทย์

พืชกัญชาสามารถแบ่งช่วงการเพาะปลูกออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะการเตรียมเมล็ดและต้นกล้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องการความสมดุลของอุณหภูมิ ความชื้น และแสง หากขาดปัจจัยใดไปอาจส่งผลต่อความสมบูรณ์ของต้นกล้าได้ 2) ระยะการเติบโตทางลำต้นและใบ ในช่วงนี้เป็นระยะที่ต้องการแสงมากเป็นพิเศษที่ 18-20 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของกิ่ง ก้าน ใบ และทรงพุ่มที่แข็งแรง 3) ระยะการทำช่อดอก เป็นช่วงที่ต้องการแสงน้อยที่ 10-12 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาของช่อดอกที่สมบูรณ์ และ 4) ระยะการเก็บเกี่ยวผลิตผล ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับความชื้น การตรวจเช็กคุณภาพ รวมถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อคงคุณภาพของผลิตผล

ซึ่งตลอดทั้ง 4 ระยะใช้เวลาในการเพาะปลูกที่ประมาณ 120-200 วัน จึงสามารถเก็บเกี่ยวช่อดอกได้ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์) ซึ่งแต่ละช่วง พืชจะมีความต้องการสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป รูปแบบการปลูกจึงเข้ามามีผลต่อการควบคุมคุณภาพ โดยปัจจุบันมี 3 รูปแบบ คือ การปลูกระบบเปิดกลางแจ้ง การปลูกระบบกึ่งเปิดในโรงเรือน และการปลูกระบบปิดในห้องควบคุม ทั้งนี้ เพื่อให้การเพาะปลูกพืชกัญชาได้ประสิทธิภาพและได้ผลิตผลที่ตอบโจทย์ตลาด “ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์)” ผู้ผลักดันการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะ จึงขอแนะนำระบบการปลูกภายในโรงเรือนอัจฉริยะ เพื่อสามารถควบคุมและปรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสมดุลกับแต่ละช่วง โดยข้อดีของการเพาะปลูกในโรงเรือนอัจฉริยะนั้น จะช่วยให้ผู้ปลูกควบคุมสภาพแวดล้อมได้ดี ได้ใช้แสงธรรมชาติร่วม อีกทั้ง ยังทำรอบการปลูกได้มากกว่าการปลูกแบบกลางแจ้ง ในขณะเดียวกันก็มีการลงทุนที่น้อยกว่าการปลูกแบบระบบปิดภายในห้องที่ควบคุม

สำหรับรูปทรงโรงเรือนอัจฉริยะที่ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) แนะนำนั้น เป็นรูปทรงหลังคาโค้งที่นิยมใช้ในประเทศไทย ซึ่งสามารถป้องกันฝน แมลง และลดความเสี่ยงการเกิดโรคพืชต่างๆ อีกทั้ง ตัวหลังคาที่โค้งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ระบายอากาศด้านบน รวมถึงม่านตาข่ายกันแมลงด้านข้างยังทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี โดยโครงสร้างโรงเรือนเป็นเหล็กกัลวาไนซ์ที่แข็งแรง ป้องกันการเกิดสนิม นอกจากนี้ วัสดุคลุมหลังคายังเป็นพลาสติกคุณภาพสูงหนา 5 ชั้นที่แสงส่องผ่านและช่วยกระจายแสงได้ดี เพื่อให้พืชได้รับแสงได้เต็มที่และทั่วถึง ในส่วนของระบบการปลูก ควรติดตั้งระบบน้ำหยด ที่จะช่วยให้น้ำได้อย่างตรงจุด และไม่ส่งผลให้ดอกเน่าเสียหายหรือเกิดเชื้อราในช่วงออกดอก รวมถึงติดตั้งระบบหลอดไฟแสงสว่างร่วมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อช่วยควบคุมอากาศภายในโรงเรือนให้เหมาะสม การติดตั้งระบบปรับอากาศ เช่น ระบบอีแวปโพเรชั่น (Evaporation) ระบบสแลนพรางแสง หรือระบบพัดลมดูดอากาศ จึงเป็นอีกตัวช่วยในการปรับอุณหภูมิให้กับพืช และเพื่อให้การทำงานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น การติดตั้งระบบควบคุมก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำได้ อาทิ ระบบ IoT ที่ผู้ปลูกสามารถกำหนดค่าต่างๆ เพื่อควบคุมการให้น้ำ ให้ปุ๋ย หรือแม้กระทั่งควบคุมความเข้มของแสง ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการพัฒนาของช่อดอกให้สมบูรณ์

โดยฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) นอกจากรับติดตั้งและให้คำปรึกษาเรื่องระบบโรงเรือนอัจฉริยะให้กลุ่มผู้ปลูกแล้ว ยังแบ่งปันเทคนิครวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองให้ปลูกพืชเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและสร้างรายได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นพืชกัญชาเพื่อการแพทย์ หรือพืชผลอื่นๆ อย่างเมล่อน ซึ่งต่างต้องอาศัยความพิถีพิถันในแต่ละขั้นตอนการปลูก

สิ่งสำคัญอีกอย่างสำหรับการปลูกพืชกัญชาให้ได้ผลนั้นขึ้นอยู่กับวัสดุปลูก หากปลูกในดิน ดินควรมีค่าความเป็นกรดด่าง PH ระหว่าง 5.5-6 เนื้อดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนปนทราย หลีกเลี่ยงดินเหนียวจัดและดินทรายที่จะส่งผลให้รากเติบโตไม่ดี หรือสามารถเลือกวัสดุปลูกอื่นๆ ซึ่งเป็นอีกวิธีที่จะช่วยเพิ่มผลิตผล และยังปลอดภัยจากการปนเปื้อนธาตุโลหะหนักในดิน ซึ่งได้แก่ กรวด ทราย เพอไรท์ ขุยมะพร้าว หรือพีทมอส (Peat Moss) จากเจียไต๋ โฮมการ์เด้น ซึ่งเป็นวัสดุปลูกคุณภาพสูงจากธรรมชาติ มีค่า PH เหมาะสม เนื้อร่วนซุย เก็บความชื้น อุ้มน้ำ ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ขัง ช่วยถนอมระบบรากให้รากของต้นกัญชาแข็งแรงขึ้น ที่สำคัญเป็นวัสดุปลูกที่สะอาดปราศจากโรคและแมลง

สำหรับผู้ที่สนใจปลูกพืชกัญชามาตรฐานการแพทย์ ควรศึกษากฎหมาย รวมถึงยื่นคำขออนุญาตอย่างถูกต้อง โดยสามารถสอบถามข้อมูลโรงเรือนสำหรับพืชกัญชาและแหล่งตลาดเพิ่มเติมได้ที่ ฟาร์มอินโน (ไทยแลนด์) www.facebook.com/FarmInnoThailand Line: @FarmInnoThailand รวมถึงสามารถสั่งซื้อพีทมอสจากเจียไต๋ โฮมการ์เด้นได้ทาง https://www.facebook.com/chiataiseed  Shopee: Chia Tai Official หรือ Line: @homegarden

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated