ธนาคารต้นไม้ tree bank บ้านเขานาใน สาธิตวิธีวัดและประเมินมูลค่าต้นไม้ ให้ได้เงินคาร์บอนเครดิต 144,900 บาท
ประธานธนาคารต้นไม้ tree bank บ้านเขานาใน และคณะ สาธิตวิธีวัดและประเมินมูลค่าต้นไม้

ในวันเปิดตัวแอปพลิเคชั่น TREE BANK ธนาคารต้นไม้ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 https://bit.ly/3crJQPn ที่ดำเนินการโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขานาใน ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หลังจากเปิดตัวแอปฯ ก็ได้มีการสาธิตวิธีการวัดและประเมินมูลค่าต้นไม้ เพื่อใช้เป็นหลักประกัน รวมทั้งการวัดค่าเพื่อหาปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ ซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกต้นไม้หรือมีต้นไม้อยู่ในครอบครองให้ความสนใจ และเมื่อมีแอปฯทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมากขึ้น เพียงแต่จะต้องรู้และเข้าในในวิธีการวัดและประเมินมูลค่าต้นไม้ ดังที่ “เกษตรก้าวไกล” ได้นำมาเสนอต่อไปนี้

การวัดและประเมินมูลค่าต้นไม้ มี 2 วัตถุประสงค์ คือ

1. การวัดเพื่อประเมินราคาต้นไม้ เพื่อใช้เป็นหลักประกัน

2. วัดเพื่อหาปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การวัดเพื่อประเมินราคาต้นไม้ เพื่อใช้เป็นหลักประกัน

ใช้การวัดความโตของต้นไม้ โดยวัดเส้นรอบของต้นไม้ตรงจุดที่ความสูงจากโคนต้นขึ้นมา 130 เซนติเมตร เมื่อรู้ชนิดต้นไม้ รู้เส้นรอบวง ก็ไปเปิดทะเบียนราคากลางต้นไม้ ก็จะทราบราคาของต้นไม้ต้นนั้น

(ในแอปฯ TREE BANK เราเอาชนิดประเภทของต้นไม้และราคากลางต้นไม้ตามขนาดเส้นรอบวง ใส่ไว้ในฐานข้อมูลของแอปฯ)

ดังนั้น เมื่อใส่ชื่อต้นไม้ และขนาดของเส้นรอบวงลงไป ก็จะทราบราคาต้นไม้ทันที

2. วัดเพื่อหาปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ นอกจากวัดเส้นรอบวงของต้นไม้แล้ว ยังต้องวัดความสูงของต้นไม้ด้วย

วิธีวัดความสูงของต้นไม้มีหลายวิธี เช่น ปีนขึ้นไปวัด, ใช้ไม้ไผ่ หรือ ท่อ PVC ที่เราทราบความสูงแล้ว มาทาบวัด เมื่อวัดได้แล้ว เราเอาราคากลางต้นไม้นี้ ใส่ไปในฐานข้อมูล ในแอปฯ TREE BANK

(รายละเอียดการเปิดตัวแอปฯ TREE BANK สร้างฐานข้อมูลต้นไม้ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและการหาปริมาณกักเก็บคาร์บอนเครดิต คลิกอ่านที่ https://bit.ly/3crJQPn)

วิธีวัดความสูงของต้นไม้ (แบบที่ธนาคารต้นไม้บ้านเขานาในสาธิต/ชมเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจได้จากคลิปข้างบนนี้)

1.เครื่องมือประกอบด้วยท่อ PVC ยาว 2 เมตร ไม้รูปตัว C สั้น (ที่ไม้นี้จะมีตัวเลขที่เป็นมาตรวัด) และตลับเมตร

2.ตั้งไม้ตัว C แนบไว้กับต้นไม้ หรือให้คนยืนถือไว้ชิดต้นไม้

3.เดินออกมาจากโคนต้นไม้ ถือไม้ตัวC ยกขึ้นสูง(ประมาณระดับสายตา) เดินออกมาให้ห่างเดินถอยเข้าถอยออกให้ปลายยอดไม้อยู่ในกรอบล่างของตัว C ด้านบนสุด ส่วนโคนต้นไม้ก็ให้อยู่ในกรอบตัว C ด้านล่างงสุด (ให้ดูคลิปประกอบจะเข้าใจชัดเจน)

4.เมื่อได้ตามข้อ 3 ให้มองไปที่ท่อ PVC ว่าปลายสุดของท่อตรงกับไม้รูปตัว C ที่ตัวเลขใดก็จะได้ระดับความสูงของต้นไม้ต้นนั้น

หมายเหตุ หลังจากขั้นตอนการวัดและจัดเก็บข้อมูลใน แอปฯ TREE BANK ที่จะคำนวณราคาและค่าคาร์บอนเครดิตว่าต้นนั้นได้ค่าเท่าไร ก็เอามารวมกับต้นอื่นๆ ที่อยู่ในแปลงหรือในชุมชนนั้นๆ จากนั้นนำไปส่งมอบให้ ธ.ก.ส. (ตามเหตุการณ์จริงในวันนั้น) โดย ธ.ก.ส.ก็จะนำไปส่งต่อให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อตรวจสอบรับรอง และถูกต้องตรงกัน ธ.ก.ส.ก็จะจ่ายเงินสนับสนุนต่อไป (ในอนาคตอาจมีบริษัทเอกชนเข้ามาซื้อคาร์บอนเครดิตก็จะเป็นการดียิ่งขั้น)

โดยในวันดังกล่าว คุณจำลอง สระทองเกี้ยว ประธานธนาคารต้นไม้บ้านเขานาใน และคณะ ได้ส่งมอบป้ายที่ระบุตัวเลขการกักเก็บคาร์บอนเครดิต จำนวน 1,449 ตันคาร์บอน จากที่รวบรวมทั้งหมด 13 ไร่ ให้กับ คุณธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธนาคาร ธ.ก.ส. ที่มาเป็นประธานในการเปิดตัวแอปฯ TREE BANK ซึ่งทาง ธ.ก.ส.เปิดเผยผ่านเครื่องขยายเสียงในงานว่า จะได้รับเงินสนับสนุน 100 บาท ต่อ 1 ตันคาร์บอน รวมจะได้รับเงินสนับสนุนทั้งหมด 144,900 บาท อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวเป็นประมาณการ ยังต้องผ่าน อบก. ตรวจรับรอง แต่ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะได้รับเงินสนับสนุนตามจำนวนนี้

ทั้งนี้ สมาชิกและชุมชนธนาคารต้นไม้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ธนาคารต้นไม้ (TREE BANK)” ได้ที่ Appstore และ PlayStore พร้อมติดต่อลงทะเบียนใช้งานที่ ธ.ก.ส. สาขาเท่านั้น โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated