สยามคูโบต้า เปิดค่าย KUBOTA Smart Farmer Camp ปีที่ 8 ปูทางเยาวชนรุ่นใหม่ สู่การเป็น สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ และอินฟลูเอ็นเซอร์ด้านการเกษตร
สยามคูโบต้า เปิดค่าย KUBOTA Smart Farmer Camp ปีที่ 8 ปูทางเยาวชนรุ่นใหม่ สู่การเป็น สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ และอินฟลูเอ็นเซอร์ด้านการเกษตร

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ เปิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้ชื่อตอน Fun Time Farm Tech” เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เยาวชนทั่วประเทศที่มีความสนใจในการทำเกษตร ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้เครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนดึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ เพื่อปูเส้นทางต่อยอดทางธุรกิจ รวมถึงสร้าง Influencer หน้าใหม่ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต ณ คูโบต้า ฟาร์ม จ.ชลบุรี

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2022
  2. ดร.ปรีสาร รักวาทิน รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ DEPA
  3. นายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่าย Business Value Creation บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  4. นายสุรชัย ตรงมหวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  5. นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  6. นางสาวณัฐกมล ลักขณาวราภรณ์ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  7. นางสาวณัฏฐนี เทพกาวงค์ Product Management Specialist บริษัท เจียไต๋ จำกัด
  8. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2022
  9. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2022
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated