งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนบน 2 พบกันที่ห้างเซ็นทรัล โคราช

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอบสนองนโยบายเกษตรภาครัฐ พัฒนาขีดความสามารถแข่งขันจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดระหว่างภูมิภาค โชว์ศักยภาพการผลิตสินค้าปลอดภัย ดำเนินการโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลักการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน กิจกรรมย่อยงานมหกรรมแสดงสินค้าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มล้านนาตะวันออก โดยจัดงานภายใต้ชื่อ “งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2”

อันเป็นการส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพ ความพร้อมของสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งภายในงานได้มีการนำสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เช่น ข้าวอินทรีย์ ลำไยคุณภาพ ชา กาแฟ เป็นต้น

พบกัน 12-14 สิงหาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated