เปิดคึกคัก KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 แคมป์เกษตรยุคใหม่กลับมาแล้ว
เปิดคึกคัก KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 แคมป์เกษตรยุคใหม่กลับมาแล้ว

หลังจากสถานการณ์โควิดทำให้โครงการ  KUBOTA Smart Farmer Camp ต้องหยุดจัด 2 ปีติดต่อกัน แต่เมื่อมาถึงปีนี้ 2022 บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่รอรีที่จะจัดกิจกรรมนี้อีกครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลด้านการเกษตร สร้างทัศนคติที่ดีและกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการทำอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนตระหนักถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรแม่นยำอย่างยั่งยืนและรอบด้านมากขึ้น เพื่อเป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่ดีในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีเยาวชนในโครงการสนใจประกอบอาชีพสายงานด้านการเกษตรเป็นจำนวนมาก

โดยในปี 2022 นี้ กิจกรรม “KUBOTA Smart Farmer Camp 2022” ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  ในชื่อตอน “Fun Time Farm Tech” แคมป์เกษตรยุคใหม่ที่จะมีการผสมผสานทั้งความองค์ความรู้และการสร้างประสบการณ์จริงในการทำการเกษตรยุคใหม่ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งเรื่องของนวัตกรรมและการทำธุรกิจทางการเกษตร เพื่อสร้างทัศคติที่ดีในเรื่องการทำเกษตร ด้วยการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ รวมถึงการกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจการทำอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น ตลอดจนเป็นการปูเส้นทางในการสร้าง Influencer หน้าใหม่ในแวดวงการเกษตร โดยกิจกรรมในปีนี้มีเยาวชนที่สนใจส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 762 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสยามคูโบต้าได้คัดเลือกเยาวชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน โดย จัดงานขึ้นระหว่างวันที่  28-31 กรกฎาคม 2565 ณ KUBOTA Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่ากิจกรรมไฮไลท์ของงาน “KUBOTA Smart Farmer Camp 2022” ใช้ชื่อตอนว่า “Fun Time Farm Tech” ตลอด 4 วัน 3 คืน เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สร้างประสบการณ์จริงในการทำเกษตรยุคใหม่ สัมผัสนวัตกรรมการเกษตรครบวงจร เรียนรู้การใช้นวัตกรรม IoT และเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่ฟาร์มสร้างประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ คูโบต้า ฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตรจริงในโซนต่างๆ อาทิ เกษตรแม่นยำและพืชหลังนา เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรพืชสวน เกษตรพืชไร่สมัยใหม่ และนวัตกรรมการเกษตร

นอกจากนี้ เยาวชนจะได้ร่วมรับฟังความรู้ดีๆในการต่อยอดความรู้ด้าน Agritech จากวิทยากร Young Smart Farmer รุ่นใหม่ไฟแรง คุณณัฐวุฒิ จันทร์เรือง เจ้าของจันทร์เรืองฟาร์ม ผู้ผันตัวจากวิศวกรเคมีสู่การเป็นเกษตรกรสืบทอดมรดกสวนผลไม้ที่บ้านเกิด ยกระดับการทำเกษตรยุค 5G ด้วยเทคโนโลยี IoT ควบคุมได้ด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว และวิทยากรอีกมากมายที่จะมาแชร์ประสบการณ์ อาทิ การตลาดออนไลน์ โดย เภสัชกรหญิง โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ (พี่โซอี้) นางฟ้าการตลาดดิจิทัล และเทรนด์นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต โดย คุณวิภู เลิศสุรพิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Meat Avatar เนื้อสัตว์จำแลงที่ผลิตจากพืช (Plant-based meat)

สำหรับพิธีเปิดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2022 “เกษตรก้าวไกล” ได้ LIVEสด คลิกชมบรรยากาศได้ที่ https://fb.watch/eylhDr_eFC/  

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated