เกษตรอินโน จับมือ บมจ.เคหะสุขประชา พัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมเสริมรายได้ ในโครงการ
เกษตรอินโน จับมือ บมจ.เคหะสุขประชา พัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับอาชีพเกษตรกรรมเสริมรายได้ ในโครงการ "บ้านเช่าพร้อมอาชีพ"

บริษัท เกษตรอินโน จำกัด นำโดย นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างพื้นที่ประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ด้วยการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาใช้ออกแบบ พัฒนา และดูแลฟาร์มเกษตร พร้อมช่วยเป็นที่ปรึกษาวางแผนการทำเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด มุ่งยกระดับอาชีพเกษตรกรรมให้กับโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ส่งเสริมการสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจแก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งจะเริ่มนำร่องโครงการเคหะเกษตรยั่งยืนในจังหวัดระยองเป็นแห่งแรก โดยมี นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ นางวราภรณ์ โอสถาพันธ์ นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย และนายพิษณุพร อุทกภาชน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)
  2. นายจเรรัฐ ปิงคลาศัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)
  3. นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)
  4. น.ส.นันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด
  5. นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด
  6. นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated