ธ.ก.ส. เยี่ยมชมธุรกิจลูกค้าสวนลุงแกละ จังหวัดระยอง
ธ.ก.ส. เยี่ยมชมธุรกิจลูกค้าสวนลุงแกละ จังหวัดระยอง

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมชมธุรกิจลูกค้า สวนลุงแกละ จังหวัดระยอง ของคุณนิธิภัทร์ ทองอ่อน ซึ่งเป็น young smart farmer ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบริหารจัดการในการดำเนินงาน เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตผ่านช่องทางออนไลน์ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจด้านเกษตรสมัยใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่เข้าร่วม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ สวนลุงแกละ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated