ธ.ก.ส. พามาลุยสวนทุเรียนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 อ.แกลง จ.ระยอง
ธ.ก.ส. พามาลุยสวนทุเรียนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 อ.แกลง จ.ระยอง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) พามาเยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดย นางมาริน สมคิด เกษตรจังหวัดระยอง ได้มาบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม และสถานการณ์การผลิตทุเรียนของกลุ่ม รวมทั้งสถานการณ์ในจังหวัด

คณะผู้บริหารธ.ก.ส.นำทีมโดย นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมคณะสื่อมวลชนจากหลายสำนัก เพื่อเป็นกรณีศึกษาต้นแบบเกษตรแปลงใหญ่ โดยเฉพาะในฤดูกาลทุเรียนและผลไม้ภาคตะวันออก เพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวทั้งปัญหาอุปสรรคและความสำเร็จสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ

สิ่งที่น่าสนใจคือ ปีนี้ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตร ได้แก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกร ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องการผลิตหรือองค์ความรู้ต่างๆ รวมไปถึงการตลาดที่สามารถแก้ไขเรื่องการตรวจเข้มทุเรียนอ่อนและเข้มงวดกับมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้ราคาทุเรียนไม่ถูกทุบ

“ผลผลิตทุเรียนเน้นการส่งออกไปประเทศจีน ถือว่าได้ราคามีเสถียรภาพ ที่เหลือขายในประเทศ แบ่งเป็นขายออนไลน์ประมาณ 5% ขายนักท่องเที่ยว/ขายปลีกประมาณ 10% (ราคากิโลกรัมละ 180-200 บาท/เกรดพรีเมี่ยม) และผลผลิตที่ตกไซส์จะมีการนำมาแปรรูปเป็นทุเรียนทอด รวมทั้งทุเรียนกวนบ้าง”

แต่ปัญหาใหญ่ที่กังวลก็คือเรื่องน้ำ “เรากังวลที่สุดคือเรื่องน้ำ เราจะเอาน้ำมาจากไหนมารดทุเรียน วันก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาก็ได้อ่างเก็บน้ำมา 1 ลูก แต่จะพอหรือกับปริมาณทุเรียนที่ปลูกขึ้นใหม่ มีการโค่นยางมาปลูกทุเรียนกันมาก..เราต้องไปต่อสู้ฟาดฟันกันในเรื่องปริมาณน้ำที่ต้องใช้ เพราะว่าทุเรียนที่ให้ผลเต็มที่แล้ว กินน้ำวันหนึ่งๆ 300 ลิตรต่อต้น (ช่วงที่กินน้ำเยอะๆ) ทุกวันนี้มีน้ำที่ได้จากชลประทานและน้ำที่เกษตรกรขุดบ่อขุดสระเก็บน้ำฝนและน้ำใต้ดิน แต่จากจำนวนต้นจำนวนไร่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจะมีปริมาณน้ำเพียงพอให้กับเกษตรกรหรือไม่” นางมาริน สมคิด เกษตรจังหวัดระยอง กล่าว

(รายละเอียดเพิ่มเติม..รับชมรับฟังได้จากคลิปLIVEสดนี้ https://fb.watch/dkhsSUtKt1/ โดยข้อมูลเรื่องน้ำจะอยู่ในนาที 33.33 เป็นต้นไป)

จบจากฟังบรรยายให้ข้อมูล..คณะทั้งหมดได้เดินทางไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนของ นายสัมพันธ์ แสวงผล รองประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกับที่ทำการกลุ่มนัก โดยนายสัมพันธ์ ได้ให้ข้อมูลว่าเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.มาร่วม 40 ปี ได้นำเงินทุนมาหมุนเวียนในเรื่องการจัดซื้อเครื่องจักรกลเกษตรแ รวมทั้งซื้อแปลงที่ดินเพิ่มเติม และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากิจการสวนทุเรียนประสบความสำเร็จมีผู้มาศึกษาดูงานไม่ขาด โดยนอกจากทุเรียนยังปลูกลองกองซีโปพันธุ์แท้จากนราธิวาสรสชาติอร่อยแห้งกว่าลองกองทั่วไป

ในโอกาสนี้ทางลูกชายของนายสัมพันธ์ได้พานั่งรถแทรกเตอร์ลากจูงพาไปชมการตัดทุเรียนของสวนที่วันนี้กำลังอยู่ระหว่างการตัดทุเรียนพอดี

อนึ่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน วังหว้า 1 ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 4 ถนนเจริญสุข ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายธีระ กิจมาพวานนท์ เป็นผู้จัดการแปลง ประกอบด้วยสมาชิกแปลงใหญ่ 36 ราย เนื้อที่รวม 600 ไร่ และยังเป็นสมาชิกของศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านหนองน้ำขุ่น และใช้บริการสินเชื่อรายคนของ ธ.ก.ส.สาขาแกลง ในการทำสวนทุเรียน สวนมังคุด

ปัจจุบันสมาชิกได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ มีการบูรณการหลายอย่างเข้าด้วยกันมีกลุ่มออมทรัพย์/ มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรประณีต/เกษตรผสมผสาน 

เดิมเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจากการปรับปรุงมังคุด โดยใช้เงินทุนของสมาชิกชุมชนในการดำเนินกิจกรรม ประมาณ 300,000 บาท จนปัจจุบันสามารถมีเงินทุนของตนเอง ประมาณ 1.3 ล้านบาท และกลุ่มเริ่มเข้าร่วมมาทำแปลงใหญ่ 2 ปีที่ผ่านมา มีแผนกู้เงินสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยของธ.ก.ส. เพื่อนำเงินไปซื้อเครื่องพ่นหมอกและรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า โดยธ.ก.ส.เข้าไปช่วยสนับสนุนกลุ่ม พาไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการสวนทุเรียนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพดีที่จังหวัดตราด…

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated