ทีมนักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา และ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พบ “กุ้งเต้น” (amphipod) เจาะรากไม้ ชนิดใหม่และสกุลใหม่ของโลก บริเวณป่าชายเลนอ่าวพร้าวเกาะกูด จังหวัดตราด
ทีมนักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา และ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พบ “กุ้งเต้น” (amphipod) เจาะรากไม้ ชนิดใหม่และสกุลใหม่ของโลก บริเวณป่าชายเลนอ่าวพร้าวเกาะกูด จังหวัดตราด

ทีมนักวิจัยภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ได้สำรวจร่วมกันในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสำรวจดังกล่าวได้ค้นพบ “กุ้งเต้นเจาะรากไม้” ชนิดใหม่และสกุลใหม่ของโลกในป่าชายเลนอ่าวพร้าว เกาะกูด จังหวัดตราด

กุ้งเต้นเจาะรากไม้ (Thailandorchestia rhizophila) ชนิดใหม่และสกุลใหม่ของโลก เป็นสัตว์ในซับไฟลัมครัสเตเชียน คือกลุ่มเดียวกับกุ้ง ปู แต่มีขนาดเล็กกว่า ลำตัวแบนข้าง มีขาเดิน 7 คู่ ต่างจากกุ้งที่เรารู้จักกันที่มีขาเดิน 5 คู่ โดยปกติจะพบอาศัยในน้ำ แต่กุ้งเต้นชนิดนี้ เพิ่งวิวัฒนาการจากทะเลขึ้นมาบนบก แต่ยังมีลักษณะความเป็นสัตว์น้ำอยู่ คือหายใจด้วยเหงือก พบอาศัยบริเวณที่เป็นรอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเลเช่นบริเวณปากแม่น้ำ หรือป่าชายเลน กุ้งเต้นเจาะไม้ (driftwood-hoppers) เป็นกลุ่มที่หาได้ยาก ทั้งโลกมีรายงานเพียง 4 ชนิด โดยทั้งหมดพบที่ทะเลเมดิเตอเรเนียนและมหาสมุทรแอตแลนติค ทีมวิจัยได้ตั้งชื่อว่า Thailandorchestia rhizophila โดยชื่อสกุลมีที่มาจาก Thailand (ประเทศไทย) + orchestia (นักเต้น) ส่วน specific epithet มาจาก rhizo (รากไม้)  + phila (รัก)

ลักษณะสำคัญของกุ้งเต้นเจาะรากไม้คืออาศัยอยู่กับรากไม้และไม้ผุตลอดชีวิต โดยจะเจาะเข้าไปด้านในสร้างเป็นห้องขนาดใหญ่ (gallery) อยู่กันเป็นครอบครัว อาหารหลักที่กินคือไม้ผุ ผู้ค้นพบประกอบด้วย อ.ดร. กรอร วงษ์กำแหง และ ดร.ทศพล แซ่ตั้ง กีฏพิชญกุล จากภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ คุณรัชนีวรรณ สุมิตรากิจ จากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated