เกษตรฯ การันตีจีนมั่นใจ GMP plus ไม่จำเป็นต้องขอรับรองเพิ่มจากหน่วยงานอื่น
เกษตรฯ การันตีจีนมั่นใจ GMP plus ไม่จำเป็นต้องขอรับรองเพิ่มจากหน่วยงานอื่น (นายระพีพัฒน์ จันทรศรีวงศ์)

กรมวิชาการเกษตร ย้ำจีนเชื่อมั่นมาตรการ GMP plus กำชับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุปฏิบัติตามมาตรการ GMP plus ป้องกันทุเรียนส่งออกปนเปื้อนโควิด ไม่จำเป็นต้องขอรับรองจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม  เพิ่มค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

นายระพีพัฒน์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามมาตรการจัดการส่งออกผลไม้ตามที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานกาณ์การส่งออกผลไม้ทุเรียนในภาคตะวันออกในฤดูกาลผลิตปี 2565 โดยได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกำกับดูแลให้มีการใช้มาตรการ GMP plus กับโรงคัดบรรจุและให้ความรู้กับเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง GAP ที่ผลิตผลไม้ส่งออกไปจีนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเชื้อโควิด 19 ปนเปื้อนไปกับตู้สินค้า บรรจุภัณฑ์ และผลไม้ ซึ่งจะทำให้สินค้าถูกทำลายหรือถูกระงับการส่งออก ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกผลไม้ที่เป็นข้อห่วงใยของทุกภาคส่วนในปัจจุบัน เนื่องจากผลผลิตทุเรียนในปี 2565 นี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวนมาก

กรมวิชาการเกษตรขอยืนยันว่ารัฐมนตรีมนัญญาได้กำชับให้กรมวิชาการเกษตรควบคุมกำกับดูแลดำเนินการฆ่าเชื้อและตรวจสอบการปนเปื้อนเชื้อโควิด 19 ภายใต้มาตรการ GMP plus เท่านั้น ซึ่งเป็นมาตรการที่หน่วยงานศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) ได้ติดตามสุ่มตรวจประเมินโรงคัดบรรจุผลไม้หรือทุเรียนมาแล้ว  ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับที่น่าพอใจของ GACC ดังนั้นโรงคัดบรรจุหรือผู้ส่งออกจึงไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจีน (CCIC) เนื่องจากจะทำให้โรงคัดบรรจุมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น 

“ขอย้ำทำความเข้าใจกับผู้ส่งออกและเจ้าของโรงคัดบรรจุให้เข้มงวดตามมาตรการ GMP plus ก็เพียงพอแล้ว  และกรมวิชาการเกษตรไม่ได้สนับสนุนให้โรงคัดบรรจุหรือผู้ส่งออกต้องนำผลผลิตเข้ารับการฆ่าเชื้อและติดสติกเกอร์ของ CCIC เพิ่มเติมในการส่งออกผลไม้หรือทุเรียนส่งออกไปจีน รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรยังไม่ได้ให้การรับรองมาตรฐานให้กับ CCIC ด้วย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated