วันชิมทุเรียนตราดคึกคัก ลูกแรกของโลก ปี 2565 แข่งขันกินทุเรียนและเปิดให้ชิมฟรีไม่อั้น (ขอบคุณภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด)
วันชิมทุเรียนตราดคึกคัก ลูกแรกของโลก ปี 2565 แข่งขันกินทุเรียนและเปิดให้ชิมฟรีไม่อั้น (ขอบคุณภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด)

1 เมษายน 2565 วันชิมทุเรียนตราด ลูกแรกของโลก ปี 2565 “Durian Road @ Trat” หรือ “ถนนทุเรียนตราด” ชื่อเดิมก็คือ ถนน ตร.4008 แหลมศอก โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด “2พ่อเมือง” และเกษตรกร “5เสือทำจริง” รวมทั้งนักท่องเที่ยวมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก โดยจัดขึ้นบริเวณสวนทุเรียนริมเลลุงอี๊ด จุดชมวิวสวนทุเรียนอันเป็นภูมิปัญญาของลุงอี๊ดที่ปรับจากบ่อกุ้ง ตั้งอยู่ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเชิญชวนบริโภคทุเรียนคุณภาพของจังหวัดตราด ที่ถือว่าออกก่อนจังหวัดใดๆ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ทุเรียนตราดออกก่อนอ่อนไม่มี” และที่สำคัญต้องการให้ทุกคนตระหนักรู้ว่า “ทุเรียนตราดคุณภาพคุณธรรม” และส่งสัญญานว่าฤดูกาลทุเรียนของประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ในงานนี้นอกจากจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายก อบจ.ตราด ปอกทุเรียนลูกแรกของโลกเป็นปฐมฤกษ์แล้ว ยังมีสาธิตการปอกทุเรียนหลายสายพันธุ์เพื่อปอกให้ชิมฟรีกับทุกคนที่มาร่วมงาน ซึ่งบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะแข่งขันกินทุเรียน โดย นายกต้อม อบต.อ่าวใหญ่ เป็นโปรโมเตอร์ผู้จัด นำตัวแทนแต่ละหมู่บ้านมาแข่งขัน และสนับสนุนเงินรางวัล โดย นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด (แข่งขันกินทุเรียนตราด https://fb.watch/ca0GeTtqnO/)

สำหรับ “เกษตรกร 5 เสือทำจริง” ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้น ประกอบด้วย ลุงอี๊ด บรรจง บุญวาที่ นายกต้อม อบต.อ่าวใหญ่ นายนอม ทุเรียนคอกม้า เจ้เม่า ส.อบต.อ่าวใหญ่ และ กำนัน สาธิต ต.อ่าวใหญ่ ภายใต้การสนับสนุนการจัดงาน โดย เกษตรจังหวัดตราด แขวงทางหลวงชนบทตราด ข้าราชการทุกกระทรวง ฯลฯ

นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด ในฐานะผู้ผลักดันการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานชิมทุเรียนตราดครั้งนี้เป็นเสมือนการเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ในปี 2566 โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ลงมาดูแลให้กำลังใจ ทั้งการนำทีมตรวจคัดกรองทุเรียนอ่อนที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อน และการมาเป็นประธานจัดงาน โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในชุมชนที่ให้ความร่วมมือนำทุเรียนมาร่วมสมทบและปอกให้ชิม นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ทุเรียนตราดให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

(เกษตรก้าวไกลLIVE-วันชิมทุเรียนตราด ลูกแรกของโลก https://fb.watch/ca0Kkz6NHd/)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated