มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ลงนามความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมคุณภาพสูง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ลงนามความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมคุณภาพสูง

วันที่ 12 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด โดยมี รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดี และ นายวิชัย กรณปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วย รศ.ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายธราธร ธนวนิชนาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิฟตี้ วัน คอร์ป จำกัด นางเคลลี่ เคล้าส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายนวัตกรรม บริษัทแอตแลนติก เนเชอรัล ฟู้ดส์จำกัด ร่วมในพิธี   

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมชนิดความชื้นสูง ซึ่ง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีศักยภาพและมีชื่อเสียงในการผลิตโปรตีนเกษตรคุณภาพสูง สามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมได้หลากหลายเมนู กอปกับแนวโน้มและความต้องการโปรตีนทางเลือกจากพืชในประเทศไทย กำลังเป็นที่นิยมและมีศักยภาพที่จะนำรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประเทศไทย ดังนั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด จึงได้ตกลงทำความร่วมมือกันเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมชนิดความชื้นสูง โดยบริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด สนับสนุนอุปกรณ์การวิจัยด้านเอกซ์ทรูชั่นเป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาท เพื่อสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและพัฒนาโครงการเนื้อเทียมชนิดความชื้นสูงร่วมกันและสำหรับงานวิจัยอื่นๆ ต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated