ผสมเกสร เออร์วิน-จินหวง ได้ “มะม่วงทับทิมทอง
ผสมเกสร เออร์วิน-จินหวง ได้ “มะม่วงทับทิมทอง" ไม้ผลเด่นของสระแก้ว วช.ร่วมหนุนวิสาหกิจชุมชนลุยเต็มพิกัด

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชม โครงการศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวังใหม่ และสวนมะม่วงทับทิมทอง ของ นางอรพิน พิทักษากร ที่ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ด้วยพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศดี น้ำไม่ท่วม เหมาะสมแก่การปลูกมะม่วงทับทิมทอง ให้เป็นต้นแบบพืชเศรษฐกิจส่งออกในระดับประเทศและระดับสากล จึงมีการจัดทำโครงการศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวังใหม่ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของการปลูกมะม่วงทับทิมทองอย่างครบวงจรต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงการสร้างนักวิจัยชุมชนเพื่อรองรับและใช้งานเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่เกษตรกร 4.0

สำหรับ “มะม่วงทับทิมทอง” มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนกับมะม่วงทั่วไป โดยเกิดจากการผสมเกสรของมะม่วงชื่อดัง 2 สายพันธุ์ของประเทศไต้หวัน คือ ระหว่างสายพันธุ์เออร์วิน (Irwin) และ จินหวง (Jin Huang) โดยมีลักษณะเด่น คือ ผลกลมรียาว และอ้วนใหญ่ รสชาติขณะดิบหรือห่ามมันกรอบหวาน ไม่มีเปรี้ยวปน ผลสุกหวานหอมไม่มีเสี้ยนและไม่เละ เนื้อในแน่นสีเหลืองเข้ม เนื้อเยอะ เมล็ดลีบ เปลือกหนาทำให้ไม่ช้ำง่ายจึงเหมาะกับการส่งออก ผลเป็นสีม่วงเข้มจนถึงแดงมีขนาดใหญ่ ติดผลปีละครั้ง แต่จะให้ผลดกทั้งต้น

ดังนั้น ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวังใหม่ จึงร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ถ่ายทอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมกระบวนการเพาะปลูกที่ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของมะม่วงทับทิมทอง เพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์มะม่วงทับทิมทองต่อยอดทางการตลาดเพิ่มมูลค่า โดยการสร้างแบรนด์สินค้าให้สามารถส่งออก และทำการตลาดในระดับประเทศได้ ในการนี้ ทาง วช. ได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจัดการน้ำในด้านการเกษตรโดยการค้นหาแหล่งน้ำใต้ดินด้วยเทคนิคการสำรวจประสิทธิภาพสูงที่จะมีส่วนช่วยในด้านเพิ่มผลผลิตมะม่วงและสร้างรายได้ที่มั่นคงสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน


ด้าน นางอรพิน พิทักษากร เจ้าของสวนมะม่วงทับทิมทองผลไม้แบรนด์สวนสระแก้ว กล่าวว่า สวนสระแก้ว เป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกมะม่วงทับทิมทองในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยการสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคกลาง ของ วช. ภายใต้ตราสินค้าแบรนด์ SSK ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าระดับเกรด Premium ซึ่งมีบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุสินค้าที่ได้มาตรฐานโดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ต่อยอดงานวิจัยสินค้าใหม่สู่การยกระดับและพัฒนาสินค้าทั้งในด้านการผลิตและแปรรูปมะม่วงทับทิมทองในการสร้างมาตรฐานให้สินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเรื่องสินค้าปลอดภัย สด สะอาด ส่งตรงจากสวน ถ่ายทอดผลผลิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเครือข่ายในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก และเครือข่าย มีการวางแผนการตลาด มีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับลูกค้าก่อนฤดูเก็บเกี่ยว และมีช่องทางการซื้อขายผลิตภัณฑ์มะม่วงที่แปรรูปให้กับลูกค้าหลายช่องทาง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated