ด่วน! สยามคูโบต้า จะมอบจักรกลเกษตรให้เกษตรกรอีก 100 กลุ่ม แต่ต้องผ่านเกณฑ์พิจารณา 9 ข้อ
ด่วน! สยามคูโบต้า จะมอบจักรกลเกษตรให้เกษตรกรอีก 100 กลุ่ม แต่ต้องผ่านเกณฑ์พิจารณา 9 ข้อ

สยามคูโบต้า ได้ส่งมอบเครื่องจักรกลเกษตร ให้กลุ่มสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้เครื่องจักรร่วมกัน (Machinery Pool) ภายใต้โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรกรร่วมใจ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เกิดการสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยประเมินจากคุณสมบัติพื้นฐานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนของกลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตรที่สนับสนุน ประกอบด้วย แทรกเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง รถเกี่ยวนวดข้าว รถขุดขนาดเล็ก รถดำนา โรงเรือนเกษตร โดรนเพื่อการเกษตร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้จัดอบรมการบริหารจัดการเครื่องจักรแบบรวมกลุ่ม การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และการบริหารจัดการเงินทุนเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างเหมาะสม พร้อมกันนี้ยังมีบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน การดูแลเครื่องจักรอย่างใกล้ชิด โดยทีมช่างบริการผู้เชี่ยวชาญด้วยมาตรฐานเดียวกันของสยามคูโบต้าที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพราะการดูแลเครื่องจักรอย่างเหมาะสม จะช่วยยืดอายุเครื่องจักรให้กลุ่มสามารถนำไปสร้างรายได้ต่อเนื่องในระยะยาว

รวมทั้งให้คำปรึกษาโซลูชันการทำเกษตร อาทิ การทำเกษตรปลอดการเผา การทำเกษตรปลอดนาหว่าน การขุดบ่อเพื่อการเกษตร เป็นต้น

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนดำเนินโครงการฯ

☑ ลงพื้นที่ให้ข้อมูลคัดเลือกกลุ่ม

☑ กลุ่มที่สนใจเขียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

☑ บริษัทฯพิจารณาตามเกณฑ์

☑ ส่งมอบพร้อมอบรมการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มฯ (3 ข้อ)

1.ความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม

  • กำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน
  • มีแนวคิดในการพัฒนาชุมชนแบบรวมกลุ่ม

2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  • ความหนาแน่นของเครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่
  • สามารถต่อยอดการสร้างมาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต
  • โอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกษตรใหม่ๆ เช่น โรงเรือนทางการเกษตร

3.การผลิตและแปรรูป

  • มีผลผลิตของชุมชนที่ชัดเจน

ความคืบหน้าในโครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ

ภาพรวมสรุปโครงการในเฟส 1  มีจำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรรวม 123 กลุ่ม ใน 48 จังหวัดทั่วประเทศ มูลค่ารวม 98 ล้านบาท โดยตั้งแต่เริ่มส่งมอบในเดือนธันวาคม 2563 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ (2565) ได้ส่งมอบไปแล้วทั้งหมด 123 กลุ่ม รวมเกษตรกรในโครงการกว่า 10,900 ราย ครอบครองพื้นที่ทำการเกษตร 103,163 ไร่ และช่วยสร้างรายได้ให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น 10% ซึ่งในเฟส 2 นี้ มีแผนส่งมอบเครื่องจักรกลการเกษตร อีก 100 กลุ่ม เพื่อให้ครอบคลุมไปสู่พื้นที่ที่เกษตรกรยังต้องการความช่วยเหลือครบทั้ง 72 จังหวัดทั่วประเทศ และต่อยอดร่วมกับโครงการอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มใดสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ หรือ ชมจากคลิปเกษตรก้าวไกลLIVE จะมีรายละเอียดโมเดลความสำเร็จ กรณีอบต.รางจระเข้ ที่ใช้แทรกเตอร์มาต่อพ่วงด้วยเครื่องอัดฟางข้าวเพื่อเสริมสร้างรายได้และลดการเผาในพื้นที่การเกษตรเป็นศูนย์ (Zero Burn) คลิก https://fb.watch/cuxjfe3qbJ/ หรือ คลิกอ่านข่าวโมเดลความสำเร็จ https://bit.ly/3uTMi7B

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated