วันนี้ (วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565) เวลา 12.00 น. นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา และ นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ กปน. ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ณ บริเวณทางเข้าฝั่ง BTS ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว โดยมี ผู้บริหาร กปน. แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก

นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ กปน. เปิดเผยว่า การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตรับผิดชอบของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเพียงพอ รวมถึงการลดน้ำสูญเสีย จากปัญหาท่อประปาแตกรั่ว ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ กปน. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย กปน. ได้ต่อยอดด้วยการจัด “โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2” ขึ้น เพื่อเชิญชวนประชาชนมาเป็นครอบครัวตาสับปะรด ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและแจ้งปัญหาท่อประปาแตกรั่ว ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile

นายวีรวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยครั้งที่ 1 ได้จัดที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ทั้งยังมีการแจ้งจุดที่พบท่อประปาแตกรั่ว ส่งเข้ามาทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ กปน. สามารถเข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็วนายวีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า พร้อมกันนี้ กปน. ได้มีกิจกรรมพิเศษให้กับผู้ที่แจ้งข้อมูลท่อประปาแตกรั่วผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จะได้สิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล 1,000 บาท รวม 90 รางวัล/ครั้ง โดย กปน. จะมอบรางวัล 2 เดือน/ครั้ง จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 540 รางวัล นอกจากนี้ ยังมีของที่ระลึกอื่น ๆ เช่น หมวก หน้ากากผ้าอนามัย กระบอกน้ำ ถุงผ้า ฯลฯ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ร่วมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA onMobile ซึ่งนอกจากจะสามารถแจ้งเหตุท่อประปาแตกรั่วแล้ว ยังมีบริการของ กปน. อีกมากมาย เช่น ชำระค่าน้ำประปา ตรวจสอบข้อมูล ดูประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง ขอติดตั้งประปาใหม่ (ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ) แจ้งเตือนพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล แจ้งเหตุ ร้องเรียน ติดตามคำร้อง หรือลงทะเบียนรับใบแจ้งค่าน้ำประปา ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ในการนี้ กปน. ขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงและยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการครอบครัวตาสับปะรด Season 2 นี้ จะเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น มีสมาชิกหัวใจรักษ์น้ำจำนวนมากที่ร่วมกันดูแลทรัพยากรน้ำ และสามารถช่วยลดน้ำสูญเสียได้ปริมาณมากอีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated