เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปยังโลตัส สาขารามอินทรา เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าโครงการ “รับซื้อผลไม้ฤดูกาล ตรงจากเกษตรกร” ภายใต้กิจกรรม “มะม่วงและผองเพื่อน ปี 2” โดยมี นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืนและกฎหมาย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ชิสเทม จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมจุดจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสวนของเกษตรกรในภาคตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว และฉะเชิงเทรา  เป็นต้น

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีความร่วมมือในด้านการตลาดสินค้าเกษตรกับ โลตัสมาอย่างต่อเนื่อง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตร ซึ่งลงนามเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากพืชผัก และขยายมาสู่ผลผลิตชนิดต่าง ๆ และในฤดูกาลมะม่วงของปี 2565 นี้ ทางโลตัสให้ความร่วมมือในการรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรมาจำหน่าย เช่นที่ โลตัส รามอินทรา โดยผลผลิตที่นำมาจำหน่ายเป็นเกรดระดับพรีเมี่ยมเพื่อการส่งออก ประกอบด้วย มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงขายตึก มะม่วงทองดำ มะม่วงฟ้าลั่น และมะม่วงแรด เป็นต้น 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

“สำหรับสถานการณ์ตลาดมะม่วง เกรดพรีเมี่ยมส่งออกนั้น ถือว่า ไม่น่าเป็นห่วง เพราะยังมีการซื้อขายกันเป็นปกติ แต่ที่เป็นปัญหาและได้มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อนั้น จะเป็นส่วนของมะม่วงลูกเล็ก ซึ่งเป็นผลพวงจากการปลูก ด้วยมีขนาดที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด จึงไม่สามารถส่งออกได้ และถูกนำมาจำหน่ายในราคาถูก ซึ่งในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดนั้น ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญ และสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วน และหากกรณีเกิดปัญหาด้านผลผลิตล้นตลาดในบางช่วง ก็ให้เร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงต้องขอฝากเชิญชวนให้ช่วยกันบริโภคมะม่วง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

ด้าน นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ปลูกมะม่วง จำนวน 13,968 ไร่ มีผลผลิตรวม 34,124 ตัน ในพื้นที่จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวัฒนานคร อำเภอวังน้ำเย็น และอำเภอคลองหาด และได้ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกให้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะม่วงจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้มีอำนาจต่อรองในการซื้อขายผลผลิต สำหรับการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อรองรับผลผลิตมะม่วงฤดูกาลการผลิต ปี 2565 ได้เน้นการทำงานแบบเชิงรุก ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานทุกภาคส่วน เช่น การเตรียมการด้านการตลาด ได้มีการจัดเสวนาการขับเคลื่อนมะม่วงคุณภาพจังหวัดสระแก้วขึ้นเมื่อเร็ว ๆนี้ เพื่อหามาตรการรองรับ และแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ

นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสระแก้ว

“การนำมะม่วงพันธุ์ดีระดับเกรดพรีเมี่ยมของจังหวัดสระแก้วมาจำหน่ายที่โลตัส รามอินทรา อาทิ มะม่วงขายตึก และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ประจำจังหวัดสระแก้ว เป็นหนึ่งในมาตรการการขยายตลาดใหม่เพื่อรองรับผลผลิตมะม่วงของจังหวัดสระแก้ว พร้อมกันนี้ยังจะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านตลาด เพื่อนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดอีกด้วย ทั้งนี้มะม่วงของจังหวัดสระแก้วนั้น มีความโดดเด่นมากในเรื่องของรสชาติที่หวาน โดยมีความหวานไม่ต่ำกว่า 16 บริกซ์ เนื้อหนา เมล็ดลีบ แต่เนื้อจะไม่แฉะ ดังนั้นผู้บริโภคที่สนใจและต้องการซื้อผลผลิตมะม่วงของจังหวัดสระแก้ว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยตรงที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 0-3725-8042 – 4“ เกษตรจังหวัดสระแก้ว กล่าวในที่สุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated