3 ค้าปลีกในเครือซีพี “เซเว่น อีเลฟเว่น - แม็คโคร – โลตัส” ผนึกกำลังเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching นำร่องก้าวแรก “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ตั้งเป้าฯเติบโตไปด้วยกัน สมัครด่วนถึง 9 มี.ค.65 นี้
3 ค้าปลีกในเครือซีพี “เซเว่น อีเลฟเว่น - แม็คโคร – โลตัส” ผนึกกำลังเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching นำร่องก้าวแรก “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ตั้งเป้าฯเติบโตไปด้วยกัน สมัครด่วนถึง 9 มี.ค.65 นี้

นายกมล พงษ์ประยูร ที่ปรึกษา บ. ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจผู้ประกอบการ SME และกลุ่มเกษตรกรไทย ด้วยเหตุนี้ 3 ธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพี ประกอบด้วย เซเว่น อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส จึงตัดสินใจร่วมมือกันเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ “SME Online Business Matching ครั้งที่ 1” ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565  นี้ ถือเป็นการนำร่องนโยบาย“แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ของเครือซีพีเพื่อช่วยส่งเสริมให้เอสเอ็มอี และผู้ประกอบการธุรกิจอื่น ๆ พัฒนาศักยภาพ พร้อมกับเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยครั้งนี้ธุรกิจค้าปลีกในเครือซีพีทั้งสามแบรนด์ใหญ่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและเกษตรกรไทย นำเสนอสินค้าทุกประเภททั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค เพื่อจัดจำหน่ายใน เซเว่น อีเลฟเว่น แม็คโคร และโลตัส รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ในเครือข่ายของเครือซีพี โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 9 มี.ค.65

3 ค้าปลีกในเครือซีพี “เซเว่น อีเลฟเว่น - แม็คโคร – โลตัส” ผนึกกำลังเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching นำร่องก้าวแรก “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ตั้งเป้าฯเติบโตไปด้วยกัน สมัครด่วนถึง 9 มี.ค.65 นี้
นายกมล พงษ์ประยูร

ในการนี้ นายกมล เปิดเผยต่อไปว่าเวทีจับคู่ธุรกิจ SME Online Business Matching จะจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเปิดโอกาสให้เอสเอ็มไทยและเกษตรกรได้เข้าถึงช่องทางการตลาดที่แข็งแกร่งและหลากหลายในเครือข่ายของเครือซีพี โดยได้พัฒนาแอปพลิเคชั่นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นทางลัดให้เอสเอ็มอีและเกษตรกร และยังประกอบด้วยการแจกแจงสินค้าที่ตลาดต้องการเพื่อเป็นลายแทงให้แก่ผู้ประกอบการฯ ซึ่งหมวดสินค้าที่ตลาดต้องการครอบคลุมมีทั้งกลุ่มอาหารสด กลุ่มอาหารแห้ง-เครื่องดื่ม และกลุ่มสินค้าอุปโภค

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด เครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมจะสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ เสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานสินค้า คุณภาพ และการผลิตให้มีความพร้อมสำหรับการวางจำหน่าย และขยายตลาดในอนาคต และสำหรับรายที่ยังมีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านการพิจารณานั้น สามารถเข้าอบรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านค้าปลีกได้กับ CP University ซึ่งได้จัดหลักสูตรสำหรับธุรกิจค้าปลีกรองรับไว้ด้วย

หากผู้ประกอบการรายย่อยท่านใดที่สนใจและมีคุณสมบัติ เป็น SMEs ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. หรือเป็นเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน  พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนา มีนวัตกรรมและความแตกต่างที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและมีกำลังการผลิตที่เพียงพอต่อการจัดส่งให้โมเดิร์นเทรด คลิกและสแกน เพื่อเข้าร่วม กิจกรรมได้ที่ https://portal.originsme.com/recruit/campaign/13 หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 มีนาคมนี้เท่านั้น

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated