เตรียมจัดงาน“นิทรรศการหมุนเวียนพันธุกรรมสร้างชีวิต” 1-3 เมย.นี้ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ“ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม”
เตรียมจัดงาน“นิทรรศการหมุนเวียนพันธุกรรมสร้างชีวิต” 1-3 เมย.นี้ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ“ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม”

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เตรียมจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน“พันธุกรรมสร้างชีวิต” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พร้อมเปิดโซนใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ “ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจ.ปทุมธานีระหว่าง 1- 3 เม.ย 65 นี้  

เตรียมจัดงาน“นิทรรศการหมุนเวียนพันธุกรรมสร้างชีวิต” 1-3 เมย.นี้ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ“ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม”
พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2 เมษายนนี้

ตลอดจนต้องการสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชน ประชาชนได้รู้จักรักและหวงแหนในพันธุกรรมท้องถิ่นดังพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” เกิดแรงบันดาลใจในการรักษาไว้เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติของไทยมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคง และยั่งยืน พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯเตรียมจัดงานนิทรรศการหมุนเวียน“พันธุกรรมสร้างชีวิต” พร้อมด้วยเปิดให้เข้าเรียนหลักสูตรการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการฟรี  อิ่ม อร่อย ชม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือจากทั่วประเทศ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2565 นี้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯจ.ปทุมธานีในรูปแบบ Onsite ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี และทาง Online ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ    

นอกจากนี้ ในการจัดงานในครั้งนี้ยังเตรียมเปิดพื้นที่แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ “ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธาน ด้านการเกษตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการจัดงานเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อีกด้วย   

พลอากาศเอก เสนาะ ได้กล่าวถึงกิจกรรมสำคัญภายในงานด้วยว่า ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม นิทรรศการพันธุกรรมสัตว์ท้องถิ่น และนิทรรศการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดง 7 ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช พันธุกรรมสัตว์ อาทิ พันธุกรรมมั่งคั่ง อาหารยั่งยืน แมลงเศรษฐกิจกู้วิกฤตโปรตีนโลก สัตว์เลี้ยงทำเงิน พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาเรียนฟร เก็บเกี่ยวองค์ความรู้ที่ตกผลึกจากประสบการณ์ของวิทยากรผู้มากความสามารถ ผ่านการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 10 หลักสูตร เช่น หลักสูตรกัญชา พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยอาจารย์ นพ.สมยศ กิตติมั่นคง แพทย์ประจำโรงพยาบาลบางโพ กรุงเทพฯ หลักสูตร การผลิตมูลไส้เดือนด้วยวัสดุในบ้าน โดย ผศ.ดร.วิยดา กุนทีกาญจน์ และผศ.ดร.ทรรศวรรณ ทิพยวรการกูร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้ออินทรีย์ โดยอาจารย์อำนาจ เรียนสร้อย แทนคุณ ออร์แกนิคฟาร์ม จ.นครปฐม และหลักสูตรพรรณไม้แปลกที่ควรปลูก โดยอาจารย์วีระยุทธ ศรีเลอจันทร์ (ทอง ธรรมดา) ศูนย์เรียนรู้เพชรพิมาย จ.นครราชสีมา เป็นต้น โดยจำกัดผู้เข้าร่วมอบรม 30 คนต่อวิชา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรับชมบรรยากาศการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ                  

พร้อมชม ช้อปตลาดเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สินค้า ผลผลิตเกษตรปลอดภัยที่คัดสรรมาให้เลือกซื้อ รวมถึงอาหารพื้นบ้านคาวหวานทั้ง 4 ภาค ที่มากด้วยคุณภาพจากผู้ผลิต ราคาเป็นกันเองกว่า 200 ร้านค้าพิเศษ ภายในงานมีการแจกพันธุกรรม “เบญจรงค์ 5 สี” ให้ประชาชนผู้มาร่วมงานกว่า 1,000 ต้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป

พร้อมกล่าวย้ำ การจัดงานในครั้งนี้ยังคงคุมเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดผู้เข้าเยี่ยมชมงานจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือมีผลตรวจ ATK โดยแสดงหลักฐานประกอบภายใน 72 ชั่วโมง พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าร่วมงาน และลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ด้วย Application ไทยชนะหรือสมุดสำหรับลงทะเบียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated