อธิบดีกรมประมง...มอบถ้วยรางวัลในงาน “ประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร”
อธิบดีกรมประมง...มอบถ้วยรางวัลในงาน “ประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร”

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ลานเร่ ตลาดปลาจตุจักร กรุงเทพมหานคร นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดปลาสวยงาม ในงาน “ประกวดปลาสวยงาม ตลาดปลาจตุจักร” ซึ่งกรมประมง ร่วมกับ ตลาดปลาจตุจักรจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายปลาสวยงามของไทยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าว แบ่งการประกวด ปลาสวยงามเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม 2565 เป็นการจัดประกวดปลากัดสวยงาม 14 ประเภท ปลาหมอสีครอสบรีด 7 ประเภท ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2565 เป็นการจัดประกวด ปลาทอง 3 ประเภท และปลาหางนกยูง 8 ประเภท

สำหรับในวันนี้ ได้มีการมอบถ้วยรางวัลของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 63 รางวัล ประกอบด้วย

– รางวัลปลากัดสวยงาม 42 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ จำนวน 14 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 14 รางวัล  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 14 รางวัล

– รางวัลปลาหมอสีครอสบรีด 21 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลชนะเลิศ จำนวน 7 รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 7 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 7 รางวัล 

อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมการจัดประกวดปลาสวยงามครั้งนี้ กรมประมงได้ดำเนินการภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งผลักดันการพัฒนาธุรกิจปลาสวยงามของไทยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของปลาสวยงาม และช่วยให้เกษตรกรได้มีช่องทางสำหรับการซื้อขายปลาสวยงามมากขึ้น ซึ่งภายในงาน นอกจากจะมีกิจกรรมการประกวดปลาสวยงามแล้ว แล้วยังมีนิทรรศการให้ความรู้ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น นิทรรศการอาหารสัตว์น้ำสวยงาม บริการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1, ทบ.2) การเปิดให้บริการคลินิกโรคสัตว์น้ำเคลื่อนที่เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์น้ำ รวมไปถึงการเปิดร้าน Fisherman Shop เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำจากชาวประมงและเกษตรกรที่มีคุณภาพ ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมประมงอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานในช่วงที่ 2 ได้อีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2565 และร่วมกิจกรรมการมอบถ้วยรางวัลประเภทปลาทองและปลาหางนกยูงในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565  

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated