วันนี้ (23 ก.พ. 65 ) ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ TED Fund ได้พาคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โชคอนันต์ฟาร์ม ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความผลสำเร็จการพัฒนาผู้ประกอบการ ที่ได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 2) ของ นายศุขมิตร ทีฆะเสนีย์ บริษัท ไอซีเอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ผู้ก่อตั้งธุรกิจเครื่องประเมินสภาพน้ำ โทร. 09-1071-2287

นายศุขมิตร กล่าวว่า ได้เข้าร่วมกับ TED Fund ภายใต้โครงการเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 2) และได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 และสิ้นสุดโครงการเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยได้รับทุนอุดหนุนจาก TED Fund จำนวน 1,775,000 บาท เพื่อพัฒนาเครื่องประเมินสภาพน้ำ อันเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเพาะพันธ์เลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิด ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด เครื่องประเมินสภาพน้ำที่ผลิตขึ้น ใช้งานได้ง่ายด้วยระบบหน้าจอสัมผัสในการสั่งงาน และมีตัวทุ่นลอยน้ำที่ใช้พลังงานโซล่าเซลล์ อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นฉุกเฉินแจ้งเตือนผ่านทางระบบไลน์มือถือทำให้ทราบโดยทันที ช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำตาย

นายศุขมิตร ทีฆะเสนีย์ (ซ้าย) และดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการ TED Fun (ขวา)

จากที่ได้นำเครื่องต้นแบบนำไปทดสอบกับฟาร์มลูกค้า ทำให้ช่วยลดงานภายในฟาร์มไปถึง 60% และค่าไฟฟ้าลดลงถึง 7-12% ประหยัดเวลาในการเฝ้าดูแลบ่อเพาะพันธุ์เลี้ยงสัตว์น้ำ และฟาร์มสัตว์น้ำ สามารถเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำได้มากขึ้น และเพิ่มรายได้ให้กับเจ้าของฟาร์มเพิ่มขึ้นประมาณ 20% เนื่องจากค่าล่วงเวลาพนักงานดูแลบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำลดลงจากเดิม จำนวนพนักงานดูแลรอบดึก 3 คน เป็น 1 คน และมีประสิทธิภาพ

“ดังนั้นเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากเครื่องประเมินน้ำอย่างมาก โดยเฉาพะช่วง ฝนตก แดดออก ความกดอากาศชื้นบนผิวน้ำและใต้น้ำมีความแตกต่างกันทำให้ปลาช็อคน้ำตายได้ แต่เมื่อใช้เครื่องประเมินสภาพน้ำ แทบไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลย หมดปัญหาการตายของปลาทำให้ลูกค้าพึงพอใจเป็นอันมาก”

นายศุขมิตร กล่าวอีกว่า ในส่วนความก้าวหน้าของการดำเนินธุรกิจ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก ได้มีการสั่งซื้อรวมทั้งยังได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดพะเยา เพื่อผลักดันการใช้เครื่องประเมินสภาพน้ำกับเกษตรกรของจังหวัดพะเยา

ขณะที่ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการ TED Fund กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2565 ได้ตั้งเป้าจะให้ทุน TED Youth Startup โปรแกรม IDEA จำนวน 150 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 15 ล้านบาท และทุน TED Youth Startup โปรแกรม POC จำนวน 75 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 112.5 ล้านบาท ผ่านแนวทางการสรรหาผู้ประกอบการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน 3 แนวทาง คือ 1. สรรหาโดยการเปิดรับสมัครตรงผ่าน TED Fund 2. สรรหาโดยเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) และ 3. สรรหาในกิจกรรม Road Show และการประกวดเวทีต่าง ๆ ภายใต้หลักการพิจารณาที่สำคัญคือ มีการพัฒนาธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางการตลาด สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมีความต้องการพัฒนา ปรับปรุงหรือขยายผลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีผลลัพธ์หรือผลผลิตที่ชัดเจนภายในระยะเวลาที่รับการสนับสนุนทุน รวมถึงมีความพร้อมในการร่วมลงทุนในลักษณะที่เป็นงบประมาณ (In cash) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10% ของมูลค่าโครงการ

ทั้งนี้ สำหรับ TED Fund มุ่งดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “แหล่งเงินทุนและองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ” ได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาไม่เกิน 5 ปี หรือบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือผู้ประกอบการ SMEs หรือ Startup

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated