79 ปี แห่งการสถาปนามก. ชาวเกษตรศาสตร์ร่วมทำความดีเพื่อสังคม จัดกิจกรรมวางพวงมาลา บริการฉีดวัคซีน นำอาหารและสิ่งของจำเป็น มอบให้กับชุมชนโดยรอบ
79 ปี แห่งการสถาปนามก. ชาวเกษตรศาสตร์ร่วมทำความดีเพื่อสังคม จัดกิจกรรมวางพวงมาลา บริการฉีดวัคซีน นำอาหารและสิ่งของจำเป็น มอบให้กับชุมชนโดยรอบ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมชาวเกษตรศาสตร์ร่วมทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 79 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

79 ปี แห่งการสถาปนามก. ชาวเกษตรศาสตร์ร่วมทำความดีเพื่อสังคม จัดกิจกรรมวางพวงมาลา บริการฉีดวัคซีน นำอาหารและสิ่งของจำเป็น มอบให้กับชุมชนโดยรอบ

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ บริเวณหน้าสถาบันเกษตราธิการ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งท่านทั้งสามคือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (สุวรรณ (ทองดี) เรศานนท์) พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) และ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อินทรี จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ (เอี้ยง  หรือ อินทรี จันทรสถิตย์) บูรพาจารย์ผู้ริเริ่มและบุกเบิกวางรากฐานการเกษตรและการพัฒนาสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศ เริ่มจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิ กรรม มาเป็นวิทยาลัยเกษตร และเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 นับว่าท่านทั้งสามเป็นผู้มีคุโณปการอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นวันที่ 2 กุมภาพันธ์ จึงเป็นวันสำคัญของชาวเกษตรศาสตร์ สำหรับปี 2565 ได้จัดกิจกรรมวางพวงมาลาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สองรูปแบบ คือวางพวงมาลาออนไลน์ และ วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวประกาศสดุดีสามบูรพาจารย์ จากนั้นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะครอบครัวของสามบูรพาจารย์ ชมรม มก. อาวุโส มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การบริหารองค์การนิสิต สภาผู้แทนนิสิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และคณะ สำนัก สถาบัน กอง วิทยาเขต นิสิตเก่ารุ่นต่างๆ นิสิตปัจจุบัน หน่วยงาน สมาคม วางพวงมาลาตามลำดับ

79 ปี แห่งการสถาปนามก. ชาวเกษตรศาสตร์ร่วมทำความดีเพื่อสังคม จัดกิจกรรมวางพวงมาลา บริการฉีดวัคซีน นำอาหารและสิ่งของจำเป็น มอบให้กับชุมชนโดยรอบ

จากนั้นในเวลา 10.00 น. ที่อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นที่ 3 และ 4 ให้กับนิสิตนักศึกษาและประชาชน โดยเป็นการวอล์คอิน ไม่ต้องจองคิว จำกัดจำนวน 3,079 โดส ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันด้านนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวมกลุ่มจัดกิจกรรม นิสิต KU ทำความดี 79 ปี มก. ประกอบด้วยนิสิตคณะเกษตร และกลุ่มเด็กหออาสาช่วยชุมชน ร่วมส่งต่อเมนูเด็ดเกษตรแฟร์จากร้านรวงข้าว คณะเกษตร อาหารประจำวันจากร้านค้าบาร์ใหม่ พร้อมด้วยนมเกษตรและอุปกรณ์ดำรงชีวิตที่จำเป็นในช่วงสถานการณ์โควิด ไปมอบให้แก่ชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนโรงสูบ ชุมชนซอย 45 ชุมชนแฟลตกรมวิชาการ และชุมชนหลังกรมป่าไม้ โดยมีดร.เมตตา เร่งขวนขวาย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร นำทีมบุคลากรคณะเกษตร บุคลากรกองกิจการนิสิต และศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกลุ่มทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี  เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะและการทำประโยชน์เพื่อสังคมแก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี สิ่งของที่นำไปแจกชุมชน 4 แห่ง ได้แก่ ข้าวกล่อง ชุมชนละ 100 กล่อง รวม 400 กล่อง นมเกษตร ชุมชนละ 100 ถุง รวม 400 ถุง กล่อง KUHH ชุมชนละ 3 กล่อง รวม 12 กล่อง  แอลกอฮอล์เจล ชุมชนละ 250 ขวด รวม 1,000 ขวด  ฟ้าทะลายโจร ชุมชนละ 1 กล่อง รวม 4 กล่อง  หน้ากากอนามัย ชุมชนละ 10 กล่อง รวม 40 กล่อง อาหารจากร้านรวงข้าวงานเกษตรแฟร์ ชุมชนละ 25 ชุด (ลาบไก่ใบกัญ และข้าวไก่ทอดสูตรเด็ด) รวม 100 ชุด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated