ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 เวลา 11.00 น. ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงนโยบายภาคการเกษตรในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ในปีนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังคงมีภารกิจที่ต้องเดินหน้าต่อใน 15  ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแผนงานที่วางไว้ให้แต่ละกรม เข้าไปแก้ปัญหาให้ประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ที่กระทรวงฯ เข้าไปช่วยเจรจราไกล่เกลี่ยให้แล้วหลายกรณี บางรายมีหนี้สินสะสมมากว่า 20 ปี ต้องเข้าไปเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรอยู่ได้

“นโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กระทรวงเกษตรฯ ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ซึ่งขณะนี้เรามีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งทำหน้าที่ตรงนี้เชื่อว่าจะเข้าไปแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรได้อีกจำนวนมาก” นายเฉลิมชัย กล่าว

ส่วนการเปิดเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ที่อาจส่งผลต่อสินค้าภาคการเกษตรของไทย รมว.กระทรวงเกษตรฯ มองว่า การเปิดเส้นทางรถไฟครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการส่งของไทยมากขึ้น เพราะแต่ละปีไทยส่งออกสินค้าเกษตรฯ ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท ขณะที่จีนส่งออกสินค้าเกษตรเข้าไปเพียง 3 หมื่นล้าน ตามกรอบการเจรจาเขตการค้าเสรี ซี่งเราไม่สามารถไปปิดกั้นเขาได้

สิ่งที่เราต้องทำคือ การรักษามาตรฐานสินค้าเกษตร ถ้าเกษตรกรไม่ทำตรงนี้ สักวันหนึ่งมันก็ต้องฆ่าตัวเองตาย ส่วนหนึ่งที่จะต้องเข้าไปช่วยคือภาครัฐ ที่คอยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ช่วยสนับสนุนไม่ใช่การจับผิด โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างโอกาสทางการค้า ควบคู่การเจรจาระหว่างรัฐบาล เพราะสถานการณ์โควิดระบาดทำให้การเจรจาหลายครั้งชะงัก แต่เราก็แก้ปัญหาได้ด้วยดี

“ถ้าเราไม่สามารถยกระดับสินค้าทางการเกษตรของเราไม่มีทางที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้ ” รมว.กระทรวงเกษตรฯ กล่าว

นอกจากนี้ นายเฉลิมชัย ยังกล่าวถึงการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเข้าสู่ภาคการเกษตรมากขึ้น หลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ตอนนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องจักรให้กับเกษตรกรทั้งประเทศ ขณะเดียวกัน ได้สนับสนุนการพัฒนา วิจัย เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของสินค้า รวมทั้งการสนับสนุนเงินกู้ระยะสั้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ภาคการเกษตร

“ในภาวะวิกฤตแบบนี้ ทำอย่างไรจะให้เกษตรกรเลี้ยงตัวเองได้และผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ เพราะหลังวิกฤตคนที่แข็งแรงที่สุดคือคนที่จะเดินคนแรก เพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมคือ สร้างเกษตรกรให้เข้มแข็ง โดยใช้วิกฤตโควิดให้เป็นโอกาสที่ก้าวเดินไปก่อนคนอื่น แต่ผมมั่นใจว่าในช่วงวิกฤตโควิดกว่า 2 ปี ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” นายเฉลิมชัย กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated