“สยามคูโบต้า” ยกระดับที่สุดแห่งมาตรฐานบริการใหม่ เปิดตัว “KUBOTA Excellence Service” ให้ลูกค้า เชื่อมือ เชื่อมั่น เชื่อใจ พร้อมกัน 213 สาขาทั่วประเทศ
นายพิษณุ มิลินทานุช--“สยามคูโบต้า” ยกระดับที่สุดแห่งมาตรฐานบริการใหม่ เปิดตัว “KUBOTA Excellence Service” ให้ลูกค้า เชื่อมือ เชื่อมั่น เชื่อใจ พร้อมกัน 213 สาขาทั่วประเทศ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดตัว “KUBOTA Excellence Service” มาตรฐานบริการใหม่จากสยามคูโบต้า ชูศักยภาพบริการหลังการขายเต็มรูปแบบด้วยทีมช่างและเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ภายใต้คอนเซปต์หลัก เชื่อมือ เชื่อมั่น เชื่อใจ ยึดถือคุณภาพด้วยการรับรองมาตรฐานจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ครอบคลุมทุกมิติของงานบริการ พร้อมเปิดตัวระบบนัดหมายงานบริการออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง หวังสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

นายพิษณุ มิลินทานุช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการทั่วไป สายงานขาย การตลาดและบริการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ในปัจจุบันปัจจัยหลักในการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าคือบริการหลังการขาย ซึ่งสยามคูโบต้าให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง เพราะงานบริการถือว่าเป็นหนึ่งหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นที่มาของมาตรฐานบริการใหม่ KUBOTA Excellence Service ด้วยความร่วมมือกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ หรือ MASCI สถาบันที่ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนามาตรฐานงานบริการโดยอ้างอิงมาตรฐานสากล ซึ่ง KUBOTA Excellence Service จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้อย่างแท้จริง อีกทั้งในปีนี้ สยามคูโบต้าได้มุ่งเน้นกลยุทธ์การทำการตลาดแบบ Personalized Marketing ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านคอนเทนต์ รวมไปถึงช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ แบบเฉพาะบุคคล และยังให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalization) เพื่อสื่อสารและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จึงมั่นใจว่า มาตรฐานบริการใหม่ KUBOTA Excellence Service จะเข้ามาสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดด้วยบริการที่ดีที่สุดจากสยามคูโบต้า ให้ลูกค้าเชื่อมือ เชื่อมั่น และมั่นใจ ในมาตรฐานเดียวกันของเราตลอด 213 สาขาทั่วประเทศ

ขณะที่ นายไวพจน์ หามาลา ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของสยามคูโบต้าในการดูแลลูกค้าคือ เขาจะเป็นลูกค้าที่อยู่กับเราตลอดไป สยามคูโบต้าจึงมุ่งเน้นการดูแลลูกค้าทุกรายให้ได้รับความประทับใจจากการใช้สินค้าและบริการของสยามคูโบต้าตลอดระยะเวลาการเป็นลูกค้า ซึ่งสยามคูโบต้าได้นำเสียงสะท้อนของลูกค้ามาพัฒนาเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดอยู่เสมอ รวมถึงมีการส่งเสริมมาตรฐานการทำงานของผู้แทนจำหน่ายเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านการแนะนำ ส่งมอบ การตรวจเช็คตามระยะงานซ่อมและการบำรุงรักษาให้ครอบคลุม ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐานงานบริการให้เหมือนกันทั่วประเทศ  

สำหรับมาตรฐานบริการใหม่ KUBOTA Excellence Service ที่จะนำเข้ามาเพื่อสร้างจะประกอบด้วย ช่างบริการได้รับการอบรมจากศูนย์อบรมสยามคูโบต้า ทั้งด้านทักษะการให้บริการตรวจเช็ก การซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริการที่ได้มาตรฐานจากคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น (ประเทศญี่ปุ่น) พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานเดียวกันจากร้านผู้แทนจำหน่าย 84 ราย และศูนย์บริการ 129 สาขา รวม 213 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงการให้บริการนอกสถานที่ ด้วยเครื่องมือในการบริการที่ได้มาตรฐานและอะไหล่แท้จากสยามคูโบต้า ตลอดจนความใส่ใจจากทีมช่างในทุกขั้นตอนการบริการ ด้วยมาตรฐานอะไหล่แท้จากสยามคูโบต้า พร้อมการรับประกันคุณภาพงานซ่อมนาน 6 เดือน หรือ 100 ชั่วโมง นอกจากนี้ภายในศูนย์บริการฯ ยังมีการจัดการด้านความปลอดภัย และการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์บริการฯ อาทิ การแยกขยะ มีระบบบำบัดน้ำเสียจากงานซ่อม และจัดเก็บน้ำมันที่ใช้แล้ว เพื่อเป็นความรับผิดชอบต่อชุมชนที่ศูนย์บริการตั้งอยู่

ในขณะเดียวกัน การให้บริการของสยามคูโบต้ายังยึดหลักธรรมาภิบาลในงานบริการ (Service Good Governance) ที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราค่าบริการ หรือโปรโมชั่นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งลูกค้าสามารถนัดหมายงานบริการออนไลน์ สำหรับเข้ารับบริการตรวจเช็ก เปลี่ยนถ่าย และแจ้งซ่อม รวมถึงช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น โดยสามารถนัดหมายบริการได้ตามวันและเวลาที่ต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน LINE @siamkubota ซึ่งเชื่อมั่นว่า มาตรฐานบริการใหม่ KUBOTA Excellence Service จะสามารถสร้างความประทับใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความสำเร็จในอนาคตของลูกค้าของสยามคูโบต้าต่อไปในอนาคต

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated