เปิดตัว “แลนด์พรหมชีวา” คึกคัก! ชูซื้อขายคาร์บอนเครดิตนาข้าวคู่แฟลตฟอร์มแฟรนไชส์ที่ดิน
เปิดตัว “แลนด์พรหมชีวา” คึกคัก! ชูซื้อขายคาร์บอนเครดิตนาข้าวคู่แฟลตฟอร์มแฟรนไชส์ที่ดิน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สุขุม วงประสิทธิ ประธานกรรมการ(CEO)บริษัทพรหมชีวา จำกัด และ นางเตือนใจ วงประสิทธิ ภรรยา ได้จัดงานเปิดตัว Grand opening บริษัท แลนด์ พรหมชีวา จำกัด โดยมี คุณพอพันธ์ รัตนมาศ ปลัดอาวุโส อ.บางเลน จ.นครปฐม มาเป็นตัวแทนนายอำเภอ อำเภอบางเลน ได้ให้เกียรติจุดธูปบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ดร.สุขุม วงประสิทธิ ประธานกรรมการ(CEO) บริษัทในเครือพรหมชีวา กล่าวว่า การก่อตั้งบริษัท แลนด์ พรหมชีวา จำกัด เป็นผลสืบเนื่องมาจาก การลงนามปฏิญญาบางเลน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ว่าด้วยเรื่องลดภาวะโลกร้อน ส่งออกเครดิตคาร์บอน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะมีการร่วมลงนาม 3-4 องค์กรในการบันทึกข้อตกลง MOU นำร่องเพื่อพัฒนาเรื่องคาร์บอนเครดิต ลดภาวะโลกร้อน โดยจะทำอำเภอบางเลนเป็นต้นแบบ โดยมีเป้าหมายจะขยายทั่วประเทศภายใต้บริษัทแลนด์พรมชีวา ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจแฟลตฟอร์มแฟรนไชส์ที่ดิน คู่กับงานบริหารจัดการเรื่องการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เพื่อการซื้อขายคาร์บอนเครดิตให้กับบริษัทขนาดใหญ่และต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย

จากนั้นได้มีการเสวนาพิเศษเรื่อง คาร์บอนเครดิต แฟลตฟอร์มแฟรนไชส์ที่ดิน พัฒนาเกษตรกรไทย โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณกมล แสงสีงาม เกษตรอำเภอบางเลน คุณประชา จันทร์จิระวิทยา วิศวกรคอมพิวเตอร์ จากอเมริกาผู้เชี่ยวชาญแฟลตฟอร์มแฟรนไชส์ที่ดินและที่ปรึกษา บริษัท แลนด์พรหมชีวา จำกัด คุณวิชาญ ทองตอนโต เลขาธิการสมาคมสถาบันชาวนาไทย และสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย คุณสุนทร ก้อนทอง ประทาน Smart Farmer อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม คุณสมาน รักษาพราหมณ์ ผู้นำเกษตรกรด้านชีวภัณฑ์ อำเภอบางเลน และมี คุณพรศักดิ์ พงศาปาน หรือ “ลุงพร เกษตรก้าวไกล” บรรณาธิการผู้ก่อตั้งเว็บไซต์เกษตรก้าวไกลและสื่อออนไลน์ในเครือ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ในการเสวนาเรื่องคาร์บอนเครดิตในนาข้าว ซึ่งบริษัทพรหมชีวาได้รวมกลุ่มให้การส่งเสริมอยู่ และสืบเนื่องจากอำเภอบางเลนได้มีเกษตรกรทำนาประมาณ 1.5 แสนไร่ ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสำนักงานเกษตรอำเภอบางเลนออกรณรงค์เรื่องลดเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและลดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งก็ได้ผลในระดับที่น่าพอใจ แต่การเผาก็ยังมีอยู่ เนื่องจากเกษตรกรเน้นความสะดวก แต่หากมีการนำข้าวที่ปลูกมาทำเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิต นอกเหนือจากการนำมาเป็นวัสดุเพาะเห็ดและการทำเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งจะทำให้มีรายได้ก็จะช่วยได้มาก และจากที่เกษตรกรถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายก็จะกลายเป็นพระเอกขึ้นมาทันที (รายละเอียดการเสวนาชมได้เต็มๆที่ https://fb.watch/boFFRrZ2N8/ และ https://fb.watch/boFGFbgGLa/

ในโอกาสเดียวกันนี้ ท่านพระเดชพระคุณพระครูปทุมาธรรมานุโยค เจ้าอาวาสวัดสระบัวเผื่อน ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ ได้เมตตากับทางบริษัทพรหมชีวา เดินทางมาฉันภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ทางบริษัท และท่านยังเมตตา แจกวัตถุมงคล แก่แขกผู้มีเกียรติในช่วงท้ายงาน

นอกจากนี้ คุณฐิติวัชร บุญครอง พี่ชาย คุณยุวดี บุญครอง อีกทั้ง ดร.ศิริวิตญ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการประสานงานสำนักงานคณะรัฐมนตรีส่วนหน้า (สำนักงานนายกรัฐมนตรี) และ คุณอนันต์ ถาวรรณา ประธานมูลนิธิลุประสงค์ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ดร.ศิริวิตญ์ ดอกแก้ว และ คุณอนันต์ ถาวรรณา ได้ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการเสวนา และ สมัครเป็นสมาชิก บริษัท แลนด์พรหมชีวา จำกัด อีกด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated