เรื่องโดย : ลุงพร เกษตรก้าวไกล

เมื่อกลางปีและปลายปี 2564 “เกษตรก้าวไกล” ได้พบกับ คุณชยุทกฤติ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด บอกถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างทุเรียนคุณภาพของจังหวัดตราดให้ได้คุณภาพเป็นที่ปรากฏ เพราะทุเรียนตราดจะออกก่อนใคร คราวนั้นได้พาไปตามหาดินPH6 ที่สวนทุเรียน นายเรือง ศรีนาราง ประธานส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากุ่ม-เนินทราย  ทั้งหลายทั้งหมดเพื่อต้องการให้พี่น้องเกษตรกรตื่นตัวเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินอันนำมาซึ่งการผลิตทุเรียนคุณภาพและลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

รวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับ กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ ซึ่งเกษตรก้าวไกลได้ถ่ายทำมาเป็นคลิปในบางส่วน (คลิปที่ 1 ตามหาดินPH6 https://youtu.be/A_L2AsVPWvw  – คลิปที่ 2 การเก็บตัวอย่างดิน https://youtu.be/4bPvi07dubo)

อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องการตลาด เกษตรจังหวัดตราดบอกว่าจะจะต้องทำให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวถึงสวนเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตแทนที่จะขายล้งเพียงอย่างเดียว และในที่สุด ถนนสายทุเรียนก็เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งได้เข้าไปพบ นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในขณะนั้น

“หลังจากได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็คิดหากลยุทธ์ต่างๆ วันหนึ่งนั่งคุยกันมาในรถกับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท จะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวมากินทุเรียนและผลไม้ที่จังหวัดตราด ก็พบว่าถนนทางหลวงชนบท ตร. 4008 หมู่ที่ 1 ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 6 กิโลเมตร ที่ตัดผ่านสวนทุเรียนจากบ้านแหลมศอกไปท่าเรือแหลมศอก-เกาะกูด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและมีศักยภาพ ทำอย่างไรจึงจะให้กลายเป็นเส้นทางผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องสวนทุเรียนคุณภาพ เพราะเป็นถนนที่มีสวนทุเรียนหลายสวน ก็คิดว่าจะทำเป็นถนนทุเรียนได้หรือไม่ และในขณะที่นั่งรถได้ฟังเพลง Take Me Home Country Roads ของ John Denvers ไอเดียเรื่อง Durian Road จึงเกิดขึ้น..”

คลิปต่อไปนี้เป็นเบื้องหลังการเกิดขึ้นของ ถนนทุเรียนตราด Durian Road @ Trat ผู้สนใจสามารถรับชมไปพร้อมๆกัน และอย่าลืมฤดูกาลทุเรียนและผลไม้ที่จะถึงนี้เราจะไปพบกับที่ถนนสายนี้ ซึ่งล่าสุดนี้เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องเกษตรกรจังหวัดตราด เพื่อมาเตรียมความพร้อมที่จะเปิดถนนทุเรียนตราดอย่างเป็นทางการในฤดูกาลผลไม้ที่จะมาถึง ตามกำหนดนั้นจะเปิดชิมทุเรียนลูกแรกของโลกในวันที่ 1 เมษายน 2565 เหตุที่เป็นทุเรียนลูกแรกของโลพ เพราะจังหวัดตราดทุเรียนตามฤดูกาลจะออกก่อนจังหวัดอื่นๆและส่วนหนึ่งเกษตรกรมีภูมิปัญญาเฉพาะที่ทำให้ทุเรียนออกก่อนพื้นที่อื่นๆ ซึ่งรายละเอียดสามารถชมเพิ่มเติมได้จากคลิปข้างต้นนี้ หรือคลิกชมได้ที่ https://youtu.be/pdmnliLe5eQ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated