มก.ยกระดับ
ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล จะมาบรรยายให้คลายสงสัยว่า "เห็ดเป็นยา" นำพาเศรษฐกิจแก้จนได้อย่างไร?

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัปดาห์นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ “เห็ดเป็นยา” อาหารกินดี และคลินิกเพื่อสุขภาพ ให้กับนิสิต บุคลากรวัยแรงงาน ผู้สูงวัย และผู้สนใจทั่วไปที่มาร่วมงานเกษตรแฟร์ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์  2565  ณ  อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและการให้บริการคลินิกสุขภาพมาพัฒนาทักษะให้กับผู้ร่วมงานให้สามารถเข้าร่วมตลาดงานในอนาคต

กิจกรรมในงานประกอบด้วย 

1.  กิจกรรมเสวนาวิชาการ  นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ “เห็ดเป็นยา” อาหารกินดี และคลินิกเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ และห้อง 704 อาคารวิทยบริการ วันละ 2 รอบ

2.  กิจกรรมถนนนวัตกรรม  (KU-Innovation  Street) บริเวณด้านข้างอาคารวิทยบริการ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรม มก.และเครือข่าย  เช่น

– อาหารกินดี โปรตีนทางเลือก จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

– การใช้จุลินทรีย์ เพื่อตอบโจทย์การพลิกฟื้นคุณภาพดินจากกรมพัฒนาที่ดิน

– กระท่อม : ทันเศรษฐกิจใหม่ รู้จริง สัมผัสได้ จาก สปก.บุรีรัมย์

– ไผ่ : พืชคนว่างงาน แก้ความจน จากคณะวนศาสตร์

– Better  Farm  Better  Lives : ข้าวไทยวิถีสู่อนาคต จาก กรมการข้าว บริษัท Bayer

– เห็ดเป็นยา : ธุรกิจเกษตรไทยอนาคต

– อาหารที่ดีและสมุนไพร จาก สปก.

– นวัตกรรม U2T Cluster 10 จาก ผู้จัดการตำบล จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่

3.  กิจกรรมดนตรีบำบัด จาก ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ วันละ  2 รอบ ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. และ 17.00-19.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โทร 0-2942-8820-9

อนึ่ง ในการจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ “เห็ดเป็นยา” อาหารกินดี และคลินิกเพื่อสุขภาพ ผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรคนสำคัญก็คือ ดร.อานนท์ เอื้อตระกูล ผู้ศึกษาเรื่องเห็ดในประเทศไทย มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้เขียนบทความลงในเพจ Thaibiotec Mushroom ว่า..

“โชติช่วงชัชวาลย์อีกแล้วครับ หลังจากที่ พล อ.เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษของไทย ได้เคยประกาศหลังจากค้นพบก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบในประเเทศไทยว่า จากนี้ไป ประเทศไทยจะมีแหล่งพลังงานสำคัญของเราเอง ประเทศของเราจะต้องโชติช่วงชัชวาลย์เป็นแน่แท้

วันนี้ผมก็อยากจะขอประกาศว่า ประเทศไทยกำลังจะโชติช่วงชัชวาลย์อีกแน่นอน จากการที่เราได้เจอเห็ดทรัฟเฟิลขาวของไทย ที่มีสรรพคุณทางอาหารและยา ดีกว่าเห็ดทรัฟเฟิลของต่างประเทศ ที่สำคัญมันขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศไทย ตามรากต้นไม้หลากหลายชนิด

แม้ว่า การทำการศึกษาวิจัยในระดับดีเอ็นเอ ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่า เห็ดทรัฟเฟิลที่พบในประเทศไทยนั้น มันคือ เห็ดในตระกูลไหน สายพันธุ์อะไร แต่โดยรวมแล้วคนไทยมักจะรู้จักกันในบางท้องถิ่นเรียกว่า เห็ดเผาะหิน บางแห่ง ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือและอิสานเรียก เห็ดก้อนกรวด ซึ่งมีเคยบันทึกและจำแนกทางสัณฐานวิทยาว่า มันน่าจะเป็นเห็ดที่อยู่ในตระกูล Pisolithus arhizus หรือ Choiromyces maeandriformis…” ทั้งหมดนี้เป็นข้อความส่วนหนึ่ง แต่โดยรวมก็คือ ท่านมั่นใจว่าเห็ดจะนำพาเศรษฐกิจแก้จนได้

หมายเหตุ  1.  กิจกรรมที่ 2-3  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

  2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated