ประเทศไทยจะถูกยกให้เป็นประเทศท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดีที่สุดในโลก?
ประเทศไทยจะถูกยกให้เป็นประเทศท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดีที่สุดในโลก? เป็นสิ่งที่ไม่เกินความคาดหมายอย่างแน่นอน

เรื่องโดย : ลุงพร เกษตรก้าวไกล

ในช่วงเวลาต่อเชื่อมระหว่างปี 64 กับ 65 ทีมงานเกษตรก้าวไกลได้มีโอกาสเดินทางลงพื้นที่เกษตรหลายจังหวัด สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือพี่น้องเกษตรกรตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา อาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจาก ยุค Covid ที่บีบให้มนุษย์กลับคืนสู่ธรรมชาติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ยุค Disrupt ที่ผลักให้ทุกคนเข้าสู่ดิจิทัล ทุกคนมีเครื่องมือสื่อสารอยู่ในมือ ทุกอย่างมันสอดรับกันอย่างรวดเร็ว โอกาสเกษตรก็เกิดขึ้นทันตาเห็น “เกษตรมีโอกาสเหลือเฟือ” หลายคนเปลี่ยนพื้นที่เกษตรเพิ่มมูลค่าพื้นที่เกษตรด้วยการนำผลผลิตมาต่อยอดมาแปรรูป นำสิ่งที่มีอยู่ในผืนดินมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น สร้างเป็นโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์ขึ้นมาบ้าง จากนั้นก็ใช้สื่อที่อยู่ในมือสื่อสารออกไป

ตรงนี้จะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals – SDGs ซึ่งมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย

อย่างเช่นเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย แค่ 2 เป้าหมายนี้สอดคล้องกับภาคเกษตรของเราแบบจังๆ ยังไม่ต้องไปดูเป้าหมายที่ 10 ที่บอกว่าจะลดความเหลื่อมล้ำ เอาเป็นว่าทุกเป้าหมายตรงกับประเทศไทย เราจะขจัดความยากจนได้อย่างไร ซึ่งคนส่วนใหญ่ของเราอยู่ในภาคเกษตร แต่สัดส่วน GDP กลับน้อยกว่าอย่างสิ้นเชิง ผลที่ผ่านมาก็เลยทำให้เกิดคามเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม “รวยกระจุกจนกระจาย” ทำได้ทางเดียวก็คือเราต้องทำให้ภาคเกษตรของเรา “เกษตรคือประเทศไทย” มีอัตราการเติบโตทางรายได้ที่มากขึ้น ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น “ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการทั้งประเทศ” ไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีทางอื่นใดที่จะลดความเลื่อมล้ำตรงนี้ได้

ประเทศไทยของเรานั้นได้ขานรับทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน ตั้งแต่การประกาศเป็นประเทศไทย 4.0 จนมาล่าสุดนี้ คือ BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ โดยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nxpo.or.th/th/bcg-economy/)

ดังจะเห็นได้ในช่วงที่ผ่านมาถนนทุกสายกำลังมุ่งหน้าสู่เกษตรกรและมีพี่น้องเกษตรกรตื่นตัวกันมาก ที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นมา และขณะเดียวกันได้ยกระดับอาชีพการเกษตรสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นทุกขณะ ดังเช่นคลิปวิดีโอที่เราได้ถ่ายทำมาเมื่อเร็วๆนี้

คลิปที่ 1 ความผูกพันพ่อแม่ลูกสู่ “สมจิตฟาร์มสเตย์” เท่ด้วยไม้ไผ่และหัวใจ ธ.ก.ส.หนุนสุดๆที่ชลบุรี

คลิปที่ 2 พลิกที่ดิน1ไร่ เป็นโฮมสเตย์ “ปลาคาร์ปดูดนม” เกษตรกรเท่ได้ที่พัทลุง ธ.ก.ส.หนุนสุดๆ

คลิปที่ 3 พาเที่ยวสวนเดอะฟิกเนเจอร์ “โมเดลเที่ยวเกษตรเต็มรูปแบบ” ธ.ก.ส.ชูเที่ยวเกษตรทั่วไทย

คลิปที่ 4 โลกต้องทึ่ง!! “ล่องแก่งหนานมดแดง” เพิ่มมูลค่าสวนเกษตรด้วยสวนสนุก ธ.ก.ส.สุดๆที่พัทลุง

คลิปที่ 5 กลับจากอังกฤษ “น้องดรีม” พลิกสวนปาล์มเป็นโคกหนองนา-ร้านกาแฟสุดชิลล์ ธ.ก.ส.สุดๆที่ชุมพร

วันนี้จึงไม่แปลกที่ถนนทุกสายกำลังมุ่งหน้าสู่เกษตรกรไทย หลายสวนหลายฟาร์มที่เราไปเห็นมาว่า หน่วยงานต่างๆกำลังเข้าไปให้การส่งเสริมและสนับสนุน หลายที่หลายแห่งเราเห็นว่า เขากำลังยกระดับสวนเกษตรของเขาขึ้นมา โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรเป็นภาพที่ชัดเจนมากในยามนี้ มีเกษตรกรที่เป็น Young Smart Farmer หลายคน หรือ เกษตรกร Smart New Gen หลายคนที่กำลังมุ่งหน้าสู่บ้านเกิดไปพัฒนาต่อยอดอาชีพของพ่อแม่

เราเชื่อว่าอีกไม่นานประเทศไทยของเราจะถูกผลักดันให้เป็นประเทศท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ดีที่สุดในโลก ถามว่าตอนนี้พี่น้องเกษตรกรไทยของเราได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มากน้อยแค่ไหน นี่เป็นสิ่งที่เราคนไทยทุกคนจะต้องช่วยกันจะต้องให้ความร่วมมือครั้งสำคัญ..เกษตรก้าวไกลไปด้วยกันทั้งประเทศ..โอกาสอันยิ่งใหญ่ของเรามาถึงแล้วครับ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated