จบสายไหนก็เรียนคณะนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิตได้ มีทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี
จบสายไหนก็เรียนคณะนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิตได้ มีทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี

ไม่ว่าจะเรียนจบสายไหน ก็มาสมัครทุน “ต้นกล้า เพื่อพัฒนาประเทศ” ของคณะนวัตกรรมเกษตร ที่มีรายวิชากัญชาศาสตร์แห่งแรกในมหาวิทยาลัยของไทย โดยไฮไลท์ของหลักสูตรอยู่ที่การเรียนการเกษตรซึ่งเป็นแบบองค์รวมในทุกสาขา เสริมความเข้มข้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจสำหรับการค้าสินค้าเกษตรออนไลน์ในยุคดิจิตอล https://www.facebook.com/agriculturalRSU

คณะนวัตกรรมเกษตรมีข่าวดีสำหรับสำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเข้ามาศึกษาด้านนวัตกรรมเกษตรและมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากัญชาศาสตร์เพื่อทางการแพทย์ โดยในปีการศึกษา 2565 คณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต มีทุนการศึกษา “ทุนต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ” (เรียนฟรีตลอด 4 ปี) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (นวัตกรรมเกษตร) ระดับปริญญาตรี มอบให้สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป สายศิลป์และผู้ที่จบระดับชั้น ปวช. ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (รับนักศึกษาจบปีการศึกษา 2564 เท่านั้น) โดยผู้สนใจขอสมัครรับทุน “ทุนต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ” ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธุ์ 2565 ผ่านระบบ Online ตามลิงค์ https://forms.gle/2SFUgAgQgcpvF72j9  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 997 2222 ต่อ 3428,3441 หรือ 094 4956351

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated